Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Mindenkire kiterjeszteni az emberi jogokat

HUMANITÁRIUS ÜGY: A társadalmi kiközösítés roma gyerekek ezreit juttatja virtuális „kasztrendszerbe” és lealacsonyított életbe.
Népszerű kampány hívja fel a figyelmet alapvető szabadságjogainkra, amelyek kultúrától, bőrszíntől vagy vallásos meggyőződéstől függetlenül megilletnek minket.

Egy hatéves kisfiú a pszichológus irodája előtt ül. Félelemmel telve azon töpreng, vajon mi rosszat tett. Azt kívánja, bárcsak jelen lehetne az édesanyja, de a pszichológus ezt arra hivatkozva nem engedte meg, hogy az befolyásolhatja a végzendő teszt eredményét.

A fiút – hívjuk Jannak – beszólítják az irodába. A pszichológus feltart egy papírlapot, és cseh nyelven kérdez valamit. Jan alig beszéli a nyelvet – a családja otthon a roma nyelvet használja.

A pszichológus megismétli a kérdést, és Jan rájön, hogy a férfi azt kérdezi, milyen színű a papír. Jan keresi a megfelelő cseh szót, végül kimondja: „Kék.” A pszichológus leteszi a lapot, miközben hidegen kijavítja Jant: „Sötétkék.”

Ennek az egyetlen kérdésnek az alapján, egy öt percnél rövidebb interjú után a pszichológus Jant „szellemileg fogyatékos”-nak nyilvánítja, és beutalja egy szellemi fogyatékosok számára fenntartott iskolába. Ettől fogva Janra ráragad a „retardált” bélyeg, ami garantáltan megfosztja őt a felsőoktatás lehetőségétől.

A kis Jan esete egyáltalán nem elszigetelt. Ami azt illeti, a Cseh Köztársaságban pszichiáterek vagy pszichológusok az ott élő roma gyerekek több mint 70 %-át hamisan bélyegzik meg és küldik „speciális felzárkóztató iskolába”.

A hivatkozási alap sok esetben pusztán egy – Jan esetéhez hasonló– rövid „interjú” és felszínes „tesztelés”.Ugyanez a minta más kelet- és közép-európai országokban is fellelhető: nem pusztán a Cseh Köztársaságban, hanem Magyarországon, Bulgáriában, Horvátországban, Lengyelországban, Romániában, Szerbia-Montenegróban, Szlovákiában és Szlovéniában is.

A hamis címkék miatt szertefoszlik a szebb jövő reménye. Akiket így bélyegeznek meg, azokat egyszersmind arra is kárhoztatják, hogy alacsony bérezésű, alantas munkát végezzenek– ha egyáltalán találnak munkát.

A szegénységi küszöb alatt lévő bevételek miatt sok roma család kényszerül arra, hogy menedékekben és gettókban lakjon. Itt a tanárok az alapvető képzettségnek is híján vannak. A tankönyvek, amelyekből sokszor mocskos tantermekben tanítanak, szánalmasan selejtesek és elavultak. Így „Kialakul a kiközösítés ördögi köre, amely virtuális kasztrendszert hoz létre társadalmunkban, folytonos lealacsonyodásra ítélve több ezernyi roma gyermeket”– tudjuk meg Dr. Dimitrina Petrovától, a budapesti székhelyű Európai Roma Jogok Központja (European Roma Rights Center – ERRC) alapítójától és ügyvezető igazgatójától.

Ez az elnyomás gyakrabban marad észrevétlen, mint ahányszor napvilágra kerül. A fiatal roma fiúkat és lányokat, akiket először kétes pszichiátriai címkékkel bélyegeznek meg, később elmemódosító gyógyszeres kezelésnek és más pszichiátriai barbarizmusnak vetnek alá; és ezek az áldozatok nincsenek feltüntetve a tavalyi bűnügyi jelentésekben szereplő 7423 visszaélés áldozatául esett gyermek között.

Emberi jogi vezetők

Dr. Petrova és az ERRC annak a keresztes hadjáratnak a vezetői között található, amelynek célja, hogy igazságot és esélyegyenlőséget hozzon egy olyan népnek, amelynek jogait módszeresen elnyomják. Az ERRC Budapesten, a Nyár utcában található nemzetközi központjából követi figyelemmel a roma jogok megsértésének– sok ország tisztségviselői által figyelmen kívül hagyott – eseteit.

A bolgár parlament képviselőjeként 1991-ben Dr. Petrova közreműködött Bulgária alkotmány tervezetének megírásában, biztosítva azt, hogy a dokumentum megemlékezzen az emberi jogokról, és ezzel olyan alapot fektessen le, amelyre valódi demokrácia épülhet. Több mint 75 kiadványban és 70 emberjogi konferencián – számos alkalommal fő felszólalóként – állt ki a romák jogai mellett.

Nem kis mértékben ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhető, hogy egy régóta elnyomott nép ügye az európai intézmények napirendjén kiemelt fontossághoz jutott. Idén áprilisban az Emberi Jogok Európai Bírósága foglalkozni kezdett a roma gyermekek által cseh iskolákban elszenvedett faji megkülönböztetéssel és diszkriminatív bánásmóddal, amelyre Dr. Petrova szervezete hívta fel a figyelmet. Ezzel egy időben az Európai Unió, amely épp Románia és Bulgária felvételéről tárgyalt, a belépés egyik kulcsfontosságú feltételeként jelölte meg a romákkal szemben tanúsítandó méltányos bánásmódot.

Ezekért a hatalmas jelentőségű eredményekért a Szcientológia Egyház Freedom magazinjának európai szerkesztősége 2005. április 20-án az Emberi Jogi Vezető díjjal tüntette ki Dr. Petrovát Brüsszelben tartott ünnepségén, ezzel is elismerve az emberi jogokért végzett állhatatos munkáját.

Dr. Petrova a díj átvételekor a következő mondatokat intézte a nagykövetekből, európai parlamenti képviselőkből, diplomatákból, különféle vallásos közösségek képviselőiből és emberi jogi aktivistákból álló közönséghez: „Ennek a díjnak az átvételével nyilvánítom ki szolidaritásomat azon értékek és elvek iránt, amelyek szerint – másokhoz hasonlóan én is – az emberi jogokért dolgoztam. Azon a módon, ahogy a Szcientológia Egyház az emberi jogokat, a szabadságot és egyenlőséget üzenete és gyakorlati erőfeszítései középpontjába állítja, pozitív példát mutat más vallásoknak és hitalapú szervezeteknek…”

„Ez a díj különösen értékes számomra – folytatta –, mivel a Freedom magazint (Magyarországon Ember és Szabadság) ugyanazok az elvek vezérlik, mint amelyeket én próbáltam követni: a gondolat és a kutatás függetlensége, az emberi jogok megsértésének könyörtelen leleplezése – történjék bárhol –, előítélet-mentesség, elkötelezettség az igazság iránt és azon emberek szabad akaratának teljes tiszteletben tartása, akiknek jogai forognak kockán.”

Az Egyház emberi jogi küldetése

Minden egyén emberi jogai iránt régóta bizonyított elkötelezettsége miatt a Magyarországi Szcientológia Egyház tagjait gyakran kérik fel arra, hogy Dr. Petrovával és más vezető humanitáriusokkal együttműködve tájékoztató programokat tartsanak. Idén februárban például Budapesten, az Európai Hálózat a Rasszizmus Ellen által szervezett konferencián, amelynek „A rasszizmus jelenségei az új EU tagállamokban” címet adták, szcientológusokat kértek fel a fiatalság emberjogi oktatásáról szóló különleges műhely házigazdáinak.

Sohajda László, a Budapesti Szcientológia Egyház emberjogi igazgatója beszámolója szerint a prezentáció középpontjában az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata illetve ennek gyakorlati alkalmazása állt.

Szcientológusok Magyarországon és szerte a világon komoly aggodalommal figyelik, hogy az etnikai kisebbségekhez tartozó fiatalokkal (főleg lányokkal) sok helyen szexuális visszaélés céljából kereskednek, ami mind a kormányzati adatforrások, mind a civil szervezetek szerint jelentős gyermekbántalmazási probléma. Bár nem létezik pontos beszámoló arról, hogy az emberkereskedők hány személyt szállítanak át az országon bármely adott időszakban, ezek a források úgy becsülik, hogy évente közel 3000 embert – zömében 13-27 éves nőket – szállítanak szexuális rabszolgaként Magyarországra vagy azon keresztül.

„Az emberi jogi problémák területén fellépő közös érdek vezetett azokhoz a kezdeményezésekhez, hogy roma fiatalokat tanítsunk meg ezekre a jogokra – fejtette ki Sohajda László. – Ezért áprilisban, a Roma Emberi Jogi Konferencián, amelyen Dr. Petrova is részt vett, bemutatásra került a Mik az emberi jogok? című, fiataloknak szóló füzet, és azonnal használatba is lett véve.”

Ezt a füzetet 21 nyelven adja ki a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete (Youth for Human Rights International – YHRI), ez az egész világon jelen lévő, a fiatalokat támogató csoport, amely a Nemzetközi Szcientológia Egyház Los Angeles-i Emberjogi Osztályának védnöksége alatt jött létre. A füzet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egyszerűsített változatát tartalmazza. A Nyilatkozat alapelveit gyermekek számára könnyen érthetően bemutató ábráik és leírásaik azonnal népszerűvé tették ezt a füzetet a tanárok, szülők, kormánytisztviselők és közösségi vezetők körében, nem beszélve magukról a gyermekekről.

A magyarországi emberi jogi aggodalmak nézőpontjából Sohajda a következőképpen világította meg ennek a kiadványnak a jelentőségét: „A pszichiátriai jellemzés és a szexuális rabszolgaság olyan emberi jogi visszaélés, amely nem csupán nem kap elég figyelmet, de bűntettnek is számít, amelyért sokszor csak a gyermekek »felelnek« – az életükkel.”

De – tehetjük fel a kérdést – hogyan lehet ezt a szenvedést tolerálni vagy – ami még rosszabb – észre sem venni?

Sohajda utalt egy felmérésre, amely kimutatta, hogy általános tudatlanság veszi körül az ezekben az esetekben megsértett alapvető emberi jogokat. A megkérdezett 600 magyar állampolgár közül csak 10 % tudott könnyedén megnevezni néhány alapvető emberi jognál többet mindazok közül, amelyeket az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a minden egyén alapvető szabadságjogai tekintetében vezérfonalul szolgáló írás tartalmaz.

„Az az egyén, aki nincs tisztában emberi jogaival – folytatta Sohajda–, sajnos könnyebben esik áldozatául diszkriminatív foglalkoztatási gyakorlatnak, etnikai eredetét vagy vallási meggyőződését illető intoleranciának illetve testi, érzelmi és szellemi jólétét fenyegető nyílt erőszaknak.”

Világosan látszik, hogy az emberi jogok e bajnokai csupán indulásnak tekintik az előbb ismertetett rendezvényeket és kiadványokat. E kijelentést alátámasztani látszik, hogy tavaly óta a Fiatalok az Emberi Jogokért Nemzetközi Szervezete egy újabb erőteljes eszközt vet be annak érdekében, hogy a fiatalokat Magyarországon és az egész világon elérje üzenetével: egy széles körben elismert emberjogi zenei videofelvételt, amelynek címe: UNITED (Együtt).

A filmet, amely a „Legjobb rövidfilm 2005” kategóriában elnyerte a tekintélyes New York-i Független Filmfesztivál fődíját, Magyarországon 2004. december 10-én mutatták be egy Emberi Jogi Nap keretében a Nyugati téri média-kivetítőn.

Azóta a világ minden tájáról érkeznek igények. A Cseh Köztársaság zenei csatornája a cseh feliratos változatot vetíti, míg Macedóniában tíz csatorna adja a felvételt macedónul – rendszeres közszolgálati közleményként. „És – folytatta Sohajda – a Tinseltown TV, amelynek 130 országban – köztük Magyarországon és Közép-Európa nagy részében – 500 millió nézője van, szintén rendszeresen vetíti a UNITED-et.”

 

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

Magazin cikkek

Üzenet az olvasónak

Üdvözlöm az Ember és Szabadság újabb példányának számával. Köszönjük nagyszámú olvasónknak az előző kiadványunkkal kapcsolatos biztató válaszokat, ahol is olyan társadalmi és emberjogi problémákkal foglalkoztunk,