Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

A szcientológia vallás meghatározása 

A világ legjelentősebb vallástudósai vizsgálták meg a szcientológia vallás alapelveit és követőinek tevékenységét.

Akárcsak a világ többi vallása, a Szcientológia is egy olyan világban indult el, ahol a gondolatai újak voltak. A Szcientológia vallás 1952-ben alakult ki, amikor a nemzetek még éppen kilábalóban voltak a második világháborúból, és hidegháború fenyegetett azzal, hogy bármelyik pillanatban beindulhat a nukleáris hadviselés.

A Szcientológia egyszerű céljai egy problémákkal terhelt világban születtek meg: „Egy elmebaj, bűnözők és háború nélküli civilizáció, ahol a rátermett emberek eredményesek lehetnek, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra.” Ezek a célok a mai napig változatlanok.

Miközben a kialakuló vallást egy olyan kisebbség ellenezte, amelynek tagjai minden új gondolat ellen harcoltak, vagy féltek embertársaik feletti irányításuk elvesztésétől, a többség érdekesnek találta, és sokan közülük többet akartak megtudni róla. Csupán fél évszázad elteltével a szcientológusok 147 országban több millió tagot számlálnak.

Lévén, hogy a mai társadalomban a keresztény-zsidó vallásmodell uralkodik, sokan kérdezik, hogy hogyan lehet a Szcientológia vallás.

Ezt a kérdést az Egyesült Államoktól Japánig már számos vallásszakértőnek feltették, és ők ezt meg is válaszolták. E szakértők olyan tekintélyes tudományos intézményekben dolgoznak, mint az Oxfordi Egyetem, valamint a római, párizsi, fokvárosi, stockholmi, Buenos Aires-i, helsinki és tokiói egyetemek.

Dr. Bryan Ronald Wilson, az Oxfordi Egyetem szociológia profeszszora, és egyben az egyik legismertebb vallási kiadványíró szerint: „A Szcientológia olyan vallásos gyakorlat és hitrendszer, amely a követők mély és őszinte odaadását eredményezi.”

Regis Dericqueburg, a franciaországi lille-i egyetem vallásszociológia professzora tanulmányozta a Szcientológiát, és úgy vélekedett, hogy ez igazi vallás. „A követőit segíti az univerzum lényegének, a történelmi eseményeknek és a saját életük eseményeinek a megértésében. Bizonyosságot ad a követőnek abban, hogy ő mind a másik személynek, mind a csoportnak segíteni tud; megadja a lehetőséget az egyénnek, hogy okká váljon az élete felett, ahelyett, hogy hatása legyen a külső befolyásnak.”

Dr. Bryan Wilson
Dr. Bryan Wilson az Oxfordi Egyetemrõl, egyike annak a számos elismert szakértõnek, aki közelebbrõl is megvizsgálta a Szcientológia vallást.

Dr. J. Gordon Melton, az Institute for the Study of American Religion alapítója és igazgatója, harminc éve tanulmányozza a vallásokat, és több, mint húsz könyv szerzője, köztük az „Amerikai vallások enciklopédiájának” is. Melton kijelenti, hogy „a Szcientológia Egyház a szó teljes értelmében vallás”.

Dr. Frank K. Flinn, a Washingtoni Egyetem vallástörténeti profeszszora 1962 óta tanulmányozza az új vallásokat. A Szcientológia vallás tanulmányozása után ezt írta: „Kétségen felül állíthatom, hogy a Szcientológia igazi vallás. Rendelkezik a világ minden vallásának fő jellemzőivel:

  1. pontos hitrendszer, alap, amelyre ráépült a
  2. vallásos gyakorlat (beleértve a viselkedési szabályokat, vallási szolgáltatásokat és szertartásokat is), és
  3. hívei olyan vallási közösséget alkotnak, amely világosan különbözik más vallási közösségektől.”

Fumio Sawada, az egyik legrangosabb vallásspecialista Japánban, és az U-Itso-shinto, Japán legrégebbi vallása titkainak nyolcadik őrzője, azt írta: „A Szcientológia elmélete és gyakorlata arra a gondolatra épült, hogy az ember szellemi lény. …és azon az elképzelésen alapszik, hogy az ember fel tudja idézni emlékezetében az előző életeit, s mivel az ember szellemi lény, a múltban véghezvitt tettei határozzák meg jelen életbeli állapotát.”

„A Szcientológia vallás és a japán vallás között több a hasonlóság, mint a Szcientológia és a nyugati vallások között… A Szcientológia vallás, és lehetetlen bármilyen más következtetésre jutni” – jelentette ki Savada.

Ezek és sok más szakértői vélemény jut arra a következtetésre, hogy a Szcientológia vallás.

Más új vallásokhoz hasonlóan, a Szcientológiának is meg kellett küzdenie a „helyéért a nap alatt”. Míg a kereszténységnek a kezdeti éveiben ezt tűzzel-vassal kellett megtennie, a Szcientológia megértést alkalmaz. „Eszmék, és nem csaták jelzik az emberiség előrehaladásának útját” – írta az alapító, L Ron Hubbard.

A Szcientológia Egyház egyik legfontosabb jogi elismerése 1993 októberében történt. Ekkor az Egyesült Államokban az Internal Revenue Service (az USA legfőbb adóhatósága) elismerte az egyház teljes mértékben jótékony és vallásos jellegét, és adómentességet adományozott 150 Szcientológia egyháznak, missziónak és kapcsolódó szervezetnek, ami a vallás hivatalos elismerését jelenti az Egyesült Államokban. Az egyház vallásos jellegét annyira különböző országokban is elismerték, mint Ausztrália, Venezuela, Svédország, Portugália, Kazahsztán és Dél-Afrika. Ez szintén az egyház nemzetközi kiterjedéséről tanúskodik.

Bíróságok világszerte adtak ki a Szcientológia vallást elismerő nyilatkozatokat.

A „Mi a Szcientológia?” c. könyvben számos hivatalos dokumentum kivonata található, melyek további elismerésekről tanúskodnak..

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

Magazin cikkek

A szélsőségesség botrányai

Nyilvánosságra került az igazság arról a szélsőséges francia testületről, amelyet az intolerancia modelljeként használtak Magyarországon. Franciaország bejelentette vallási kisebbségekre vonatkozó emberjogi politikájának megváltoztatását. Alig 4

Győzedelmes próbatétel

Közel 2500 évvel ezelőtt egy Pheidippides nevű futó 42 kilométert futott Marathon faluból Athénba egy fontos győzelem hírével. Idén több mint 5200 magyar vett részt

Mi a CCHR?

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) nevű szervezetet 1969-ben alapította a Szcientológia Egyház, hogy kivizsgálja és feltárja a pszichiátria területén történő emberi jogi sérelmeket,