Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Egy jobb világ építése

„Szeretek másokon segíteni, és életem legnagyobb örömének tekintem, amikor azt látom, hogy egy ember megszabadítja önmagát az árnyaktól, amelyek elhomályosították napjait.”

L. Ron Hubbard
a Szcientológia vallás alapítója

 

A társadalomban tapasztalható növekvő bűnözésre és erőszakra adott válaszként L. Ron Hubbard, a Szcientológia vallás alapítója az 1970-es évek közepén elindította az önkéntes lelkész programot, hogy megértésen és együttérzésen alapuló gyakorlati megoldásokat és segítő eszközöket biztosítson a társadalomnak. Szándékának megfelelően ezek az eszközök kiemelt módon elérhetőek mind a szcientológusok, mind a nem-szcientológusok számára.

Így jött létre az élet minden területéről származó egyének széles alapokon nyugvó mozgalma: az önkéntes lelkészek csapata. Ezek az emberek elhivatottak arra, hogy az egész világon gyakorlati segítséget nyújtsanak másoknak.

Az ember szellemi természetére irányuló, jelentős fejlődést elindító felfedezések négy évtizedén keresztül L. Ron Hubbard folyamatosan próbálkozott a kulturális hanyatlás társadalmi okainak kezelésével.

Humanitárius előrehaladások

Pontosan ebből a célból fejlesztette ki a minden más módszernek mintául szolgáló drogrehabilitációs programot (Narconon), amelyet páratlan eredményeiért a világ számos kormánya ismert már el. Továbbá – az etika és igazságszolgáltatás válságára való tekintettel – kifejlesztett egy bűnözőrehabilitációs programot (Criminon), amely jelenleg 23 országban működik, és több mint 45000 rabnak adta már vissza az önbecsülését.

Az írástudatlanság és a bűnözés közötti kapcsolat felfedezése miatt L. Ron Hubbard egy tanulási technológiát is kifejlesztett. 1971-re ez a munka egy nemzetközi mozgalmat indított el, amelynek az a célja, hogy nagymértékben javítsa az oktatás minőségét. Eddig 56 ország közel 500 csoportjában több mint 66000 tanárnak és 3 millió tanulónak segített páratlan tanulási technológiája.

1972-ben L. Ron Hubbard elkezdett egy szociológiai tanulmánysorozatot New Yorkban, egy olyan területen, ahol korábban már lakott, de csak 12 év után látta újra. Amit tapasztalt, az rendkívül nyugtalanító volt: társadalmi romhalmaz, amely egy semmivel sem törődő, hatalmát vesztett, erkölcsi értékeitől megfosztott lakosságot eredményezett. Az erőszakos bűnözés, amelynek nagy része drogokkal volt kapcsolatos, több mint 500 %-kal nőtt. A válások száma megnégyszereződött, a tizenévesek öngyilkossági esetei pedig 200 %-kal emelkedtek.

Ennek a lesújtó tendenciának a lehetséges okait vizsgálva L. Ron Hubbard felfedezte, hogy az erkölcstelenség pontosan olyan mértékben növekedett, amilyen mértékben csökkent a vallás társadalmi befolyása.

Ezt a következőképpen fogalmazta meg:

„A múlt nagy vallásos civilizáló erői – a buddhizmus, a zsidó vallás, a kereszténység és mások – mind a jónak a rossztól való megkülönböztetését és a magasabb erkölcsi értékeket hangsúlyozták.

A templomba járók számának csökkenése […] egybeesett a pornográfia és az általános erkölcstelenség emelkedésével valamint a bűnözés növekedésével. Ez a rendőrség létszámának növekedését vonta maga után, amelyet nem követett csökkenés a tényleges erkölcsi aberráció területén.

Amikor egy társadalomban a vallásnak nincs befolyása, vagy elvesztette a befolyását, akkor az állam örökli állampolgárai erkölcsi épségének, a bűnözésnek és az intoleranciának a teljes terhét. Ezért büntetést és rendőrséget kell használnia. Ez azonban nem sikeres, mivel ha az egyénben nincs meg a belső erkölcsösség, becsületesség és önbecsülés, akkor ezeket nem lehet túl sikeresen kierőszakolni. Ezek csak úgy tudnak létrejönni, ha a szellemi tudatosságot és az említett tulajdonságok szellemi értékét beleneveljük az emberekbe. Ahhoz, hogy az ember erkölcsös legyen, több józanságnak és érzelmi indíttatásnak kell jelen lennie, mint fegyelmezéssel való fenyegetésnek.

Amikor egy kultúra a szellemi célok követésétől teljesen a materializmushoz pártol, azzal kell kezdenünk, hogy megmutatjuk nekik, hogy az ember lélek, és nem anyagi természetű állat. A saját vallásos természetük felismeréséből kiindulva az emberek képesek eljutni odáig, hogy ráébrednek Isten létezésére, és sokkal inkább önmagukká válnak.”

Eszközök a segítségre – bárhol, bármikor.

Ebből a humanitárius szemszögből kiindulva írta meg L. Ron Hubbard az Önkéntes lelkészek kézikönyvét (mai címe: A Szcientológia kézikönyve), egy átfogó művet, amely az emberi problémák széles körére ad kidolgozott megoldásokat. És bár a benne található módszerek az ember szellemi természetére irányuló kutatásaiból – a Szcientológia vallást felépítő alaptételeiből– származnak, ezeket a gyakorlati válaszokat bármely vallás gyakorlója hasznosíthatja, hogy megoldjon bármilyen – személyes vagy nemzeti méretű – válságot.

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

Magazin cikkek

Az emberi jogok megóvása mindenki számára

Brüsszel, Belgium (2003. szeptember 17.) – A megnyitóra eljöttek az Európa Parlament különböző, egymástól távol eső politikai irányzatokat képviselő tagjai is. 450-en voltak ott, köztük

A Nemzetközi Szcientológia Egyház

KIÁLTVÁNYA A VALLÁSRÓL, AZ EMBERI JOGOKRÓL ÉS A TÁRSADALOMRÓL Kibocsátva és közzétéve 2003. szeptember 17-én, a Nemzetközi Szcientológia Egyház Emberi Jogi és Közönségkapcsolati irodájának ünnepélyes

Narconon

DROGMENTES MÓDSZER A SZENVEDÉLYBETEGSÉG LEGYŐZÉSÉRE Mivel a drogfogyasztás és a drogokkal való visszaélés egyre nagyobb méreteket ölt Magyarországon, sürgősen szükség van arra, hogy olyan működő

A Szcientológia céljai

L. RON. HUBBARD írása Egy civilizáció, ahol nincs őrültség, nincsenek bűnözőkés nincs háború, ahol a rátermettek eredményesek lehetnek, a tisztességes lények jogai megadatnak, és az