Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Tiszteld mások vallásos hitét

L. RON HUBBARD

A türelem jó alapkő az emberi kapcsolatok építéséhez. Amikor valaki végigtekint azon a mészárláson és szenvedésen, amit a vallási türelmetlenség okozott az emberiség egész történelme során és a modern korokba nyúlóan is, láthatja, hogy a türelmetlenség nagyon túlélésellenes tevékenység.

A vallási türelem nem jelenti azt, hogy az ember nem juttathatja kifejezésre saját hitét. Viszont azt igenis jelenti, hogy a másik vallásos hitének és meggyőződésének aláásására vagy megtámadására irányuló törekvés mindig is rövid út volt a bajba.

A filozófusok az ókori Görögország idejétől fogva vitáztak egymással Isten, az ember és a világmindenség természetéről.

A szaktekintélyek véleményei hullámzanak. Most éppen a mechanizmus és a materializmus filozófiája van divatban, melynek gyökerei egészen Egyiptomig és Görögországig nyúlnak vissza. Azt próbálják hangoztatni, hogy az anyag minden, és átsiklanak afölött – bármilyen jól hangozzanak is az evolúcióra adott magyarázataik -, hogy elméleteik még mindig nem zárnak ki további, esetleg szerepet játszó tényezőket, amelyek lehet, hogy pusztán felhasználják az olyan dolgokat, mint az evolúció. Ma ezek a „hivatalos” filozófiák, és még iskolákban is tanítják őket. Megvannak saját fanatikusaik, akik támadják mások hitét és vallását: az eredmény türelmetlenség és harc lehet.

Ha az i.e. 5. század óta vagy már azelőtt, a legragyogóbb elmék egyike sem volt képes soha megegyezni a vallás vagy a vallásellenesség témájában, akkor ez olyan küzdőtér az emberek között, amitől jobb távol tartani magunkat.

A harcok e tengeréből egy nagyszerű alapelv emelkedett ki: a jog ahhoz, hogy az ember abban higgyen, amiben akar. A „hit” és a vallásos meggyőződés nem engedelmeskednek feltétlenül a logikának: még csak logikátlannak sem lehet őket nyilvánítani. Ezek nagyon távol állhatnak egymástól.

Bármely tanács, ami ebben a témában adható valakinek, akkor a legbiztonságosabb, amikor egyszerűen csak kinyilvánítja a jogot ahhoz, hogy az ember abban higgyen, amiben akar. Bárki szabadon bemutathatja hitét másoknak, hogy fogadják el. Ám veszélyben van, ha mások hitére próbál törni, és még sokkal inkább veszélyben van, mikor megtámad más embereket, és arra törekszik, hogy ártson nekik vallásos meggyőződésük miatt.

Az ember nagy vigaszt és örömöt talált vallásaiban az emberiség hajnala óta. Még napjaink „mechanistája” és „materialistája” is erősen hasonlít a régi idők papjaihoz, ahogyan dogmáit terjeszti.

A hit nélküli emberek igen szánalmas teremtmények. Akár adhatunk is nekik valamit, amiben hinni tudnak. De amikor van vallásos hitük, tiszteld azt.

A boldogsághoz vezető út viszályokkal telivé válhat, ha nem tiszteljük mások vallásos hitét.

 

 

Az út a boldogsághoz egy józan észen alapuló útikalauz a jobb élethez. Az emberek jó szándékaiba vetett hite alapján írta ezt gyerekeknek és felnőtteknek L. Ron Hubbard egy olyan morális szabálygyűjteményként, amely független attól, hogy valakinek milyen vallásos hite van. 21 gondolatot fejt ki, amely útmutatóul szolgál arra, hogy sikeresen élhessünk a mai világban. A 18-as pontot most adjuk közre, a többit az Ember és Szabadság későbbi számaiban.

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

Magazin cikkek

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm az Ember és Szabadság harmadik számával. Ebben a kiadásban újabb fejleményeket ismerhetnek meg a szabadság fáklyájának hordozóiról – egyre több elismerését annak, hogy

Csalás, agykárosítás – és haszon

A fiataloknak adott amfetaminok és más tudatbefolyásoló gyógyszerek pszichiátriai használata néhány országban, kikerült a kontroll alól és a magasba szökött

A vallásszabadság egy valláskutató szemével

Az ember és szabadság interjút készített Máté-Tóth Andrással, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vallástudományi tanszékének professzorával a lelkiismereti és vallásszabadságról. Ember és Szabadság:

A metadon tragédia

Három év elteltével az állapota egyre rosszabbá vált. Az édesapja megpróbált segíteni neki, de hatékony eszközök hiányában végül nem tudott máshoz folyamodni, mint hogy kitette