Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

L. Ron Hubbard elismerésben részesült a béke érdekében folytatott vallásközi együttműködés ösztönzéséért

A Kultúrák és Vallások Közötti Párbeszéd Világkongresszusának elnöke elismerte L. Ron Hubbardot a béke érdekében világszerte végzett inspiráló munkájáért.

Egy olyan világban, ahol a különbségek miatt gyakran tapasztalható megosztottság, a különböző spirituális utak közötti párbeszéd és kölcsönös tisztelet ereje egy harmonikusabb globális közösség felé nyitja meg az utat. Gustavo Guillerme úrnak, a Kultúrák és Vallások Közötti Párbeszéd Világkongresszusa elnökének közelmúltbeli látogatása a Szcientológia Egyház brüsszeli székhelyén a remény szimbólumaként és példaként szolgál arra, hogy mit lehet elérni, ha a vallások egyesülnek a békéért.

Az inspiráló elmék találkozója

2023. december 19-én egy jelentős esemény bontakozott ki, amely a spirituális egység lehetőségét képviselte. Gustavo Guillerme úr, a kultúrák közötti megértés befolyásos szószólója belépett a Szcientológiai Egyház helyiségeibe – egy helyre, amely a szellemi szabadságot helyezi előtérbe. Ott találkozott a Szcientológiát az európai intézményekben és az ENSZ-ben lelkesen képviselő Ivan Arjonával.

Ez a találkozás túlmutatott a puszta udvariaskodáson; a Szcientológia alapítója, L. Ron Hubbard által inspirált, nagy hatású munka mély elismerését jelentette. Tanításai ugyanis világszerte visszhangot keltettek a béke előmozdításának üzenetével, mind spirituális, mind társadalmi és környezeti értelemben.

L. Ron Hubbard, egy 20. századi látnok elismerése

E jelentős találkozó fénypontja az volt, amikor L. Ron Hubbard érdemei előtt tisztelegtek. Ez nem csupán egy szimbolikus gesztus volt, hanem egy világos állásfoglalás arról, hogy a békére és a megértésre való törekvés túlmutat bármely meghatározott hitrendszeren.

Guillerme úr fellépése, amellyel Hubbard öröksége előtt tisztelgett, felhívásként szolgál minden vallás számára, hogy lépjenek túl különbözőségeiken, és ismerjék fel a béke közös szálát, amely összeköti az emberiséget.

A vallások közötti összefogás lényege

A különböző vallások közötti együttműködés nem jelenti a saját hitünk felhígulását; ehelyett bővíti az empátiára és megértésre való képességünket. Ez magában foglalja annak elismerését, hogy minden egyes hagyomány az isteniség szikráját hordozza, és olyan elbeszéléseket hordoz, amelyek hozzájárulhatnak a béke közös építéséhez.

„A Gustavo Guillerme-mel és az általa vezetett Világkongresszussal folytatott együttműködés, amely immár 10 éve tart, tökéletesen megtestesíti a vallásközi párbeszéd lényegét. Ez eszmecsere, közös értékek megosztása és közös elkötelezettség a világunk jobbá tétele mellett” – mondta Ivan Arjona.

Felhívás a cselekvésre

L. Ron Hubbard munkásságának a Kultúrák és Vallások Közötti Párbeszéd Világkongresszusa általi elismerése erőteljes üzenet minden hitközösség számára, hogy összefogjanak a béke érdekében.

„Ez egy felhívás arra, hogy támogassuk egymást, és álljunk ki egymás mellett, együttműködve egy olyan világért, ahol mindenki elérheti a környezeti fenntarthatóságot, valamint a lelki és fizikai jóllétet” – folytatta Arjona.

„A vallási közösségek különleges helyet foglalnak el a társadalom szövetében. Gyakran kulcsfontosságú támogatóhálózatként szolgálnak, vigaszt és útmutatást nyújtva híveiknek” – mondta Guillerme.

„Ha ezt a befolyást a béke ügyének szolgálatába állítjuk, a vallási vezetők és híveik a változás befolyásos előmozdítóivá válhatnak. Az L. Ron Hubbard által ihletett munka rávilágít arra, hogy a hit hogyan segítheti elő a környezeti felelősségvállalást, valamint a fizikai és lelki jóllétet mint a harmonikus társadalom alapvető elemeit” – jelentette ki Gustavo Guillerme, közvetlenül a Vatikánba utazása előtt, ahol a Ferenc pápa által legközelebb, február 11-én szentté avatandó Mama Antuláról szóló könyv bemutatójára készül.
A sokszínűség felvállalása egységes céllal

„A béke felé vezető utat gazdagítja a sokszínűség minden formájának elfogadása. Minden hit egyedi perspektívát, szertartásokat és bölcsességet hoz, hozzájárulva a kollektív emberi tapasztalathoz. Ha elfogadjuk e sokszínűséget, amelyet Guillerme munkája példáz, egységes frontot alkothatunk a megosztottság és a konfliktusok ellen” – magyarázta Arjona szívhez szóló köszönőbeszédében.

„Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egyesüljünk, nem a különbözőségeink ellenére, hanem éppen azok révén, miközben egy közös célért, a békéért küzdünk” – zárta beszédét Arjona.

A különböző vallások globális békemozgalomhoz való hozzájárulásának elismerése és megbecsülése alapvető fontosságú. Ez lebontja a korlátokat, és elősegíti a megértést. L. Ron Hubbard munkásságának elismerése, különösen a buddhisták, hinduk, zsidók, keresztények, muzulmánok és mások megsegítése érdekében végzett munkája kapcsán, meggyőző példája annak, hogy a kölcsönös tisztelet hogyan emeli magasabb szintre a beszélgetéseket, és hogyan hozhat konkrét eredményeket a béke elérésében.

A jövő sokat ígér a vallásközi párbeszéd számára, ha az olyan vezetők, mint Gustavo Guillerme úr, bátor lépéseket tesznek a más vallások által tett békés hozzájárulások tiszteletére. Ez precedenst teremt a nyílt kommunikáció és az együttműködésre irányuló erőfeszítések számára. Ahogy egyre több vallási vezető követi ezt a példát, a békés világ megteremtésének lehetősége egyre kézzelfoghatóbbá válik.

„Merítsünk ihletet ebből a jeles alkalomból, hogy előmozdítsuk egy olyan környezet kialakítását, amelyben a különböző vallások együttműködhetnek egy nagyobb jó érdekében, és egységesen állhatunk ki a béke nemes céljáért. Együtt megvan az erőnk, hogy olyan világot építsünk, ahol a lelki, fizikai és környezeti harmónia elérése nem csupán álom, hanem valóság” – mondta Ivan Arjona a közösségéhez intézett beszédében.

Forrás: EIN Newswire

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

További hírek