Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Két bírósági csapás érte a német hatóságokat a „szektaszűrés” miatt

Civil szervezetek kérik az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát, hogy indítson kivizsgálást Németországgal szemben a vallásszabadság megsértése miatt.

Két, az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsának különleges tanácsadói státusszal rendelkező civil szervezete írásos nyilatkozatban kérte az Emberi Jogi Tanács közelgő 48. ülésének közbenjárását, hogy Németország abbahagyja az úgynevezett „szektaszűrés” használatát, és térjen jobb belátásra a Szcientológia Egyház tagjainak vallási és hitbéli szabadságának tiszteletben tartásával kapcsolatban.

Azoknak a német állampolgároknak, akik szabadon választották, hogy követik a humanitárius L. Ron Hubbard által alapított vallás, a Szcientológia tanításait, számtalan hátrányos megkülönböztetéssel kellett szembenézniük és megküzdeniük több mint 50 éven át. Ezeket a sérelmeket helyi, állami és szövetségi szintű tisztviselők követték el, miközben a bíróságok többször is megerősítették, hogy a német Alaptörvény 4. cikkelye értelmében a szcientológusoknak is joguk van a hit és a lelkiismeret szabadságához, és a vallásuk miatt nem érheti őket hátrányos megkülönböztetés.

Az elmúlt félévben két magasabb rangú bíróság sújtott le ítéletével a német hatóságokra.

2021 márciusában a német fellebbviteli bíróság Baden-Württembergben (ügyszám: VGH 8 S 1886/20.) egy szcientológus ügyében megerősítette, hogy a szcientológia és a szcientológusok nem sértik az ország törvényeit. Ennélfogva a bíróság igazat adott egy villamosmérnöknek, akit csupán a szcientológus közösséghez való tartozása miatt ért diszkrimináció, ezáltal megakadályozva őt a munkája végzésében. Ebben az esetben ugyanis a kormány olyan rendeletet adott ki, amely vallási hovatartozása miatt megtagadta számára a német repülőterek biztonsági területeire való belépést, ellehetetlenítve ezzel a munkája végzését. Ezt a helyzetet most az állami közigazgatási fellebbviteli bíróság a kormányrendelet törlésével orvosolta.

A NEWEUROPE európai szaklap a következőket írta: „A stuttgarti közigazgatási bíróság előtti elsőfokú ítélet megállapította, hogy a személyt igazságtalanul bocsátották el. Az állam fellebbezett a határozat ellen a Baden-Württembergi Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság előtt, amely 2021. március 4-én hozott határozatában elutasította a fellebbezést, megállapítva, hogy „sem a felperes, sem a Szcientológia szervezet” nem követett el jogsértést, és a Szcientológia-tagság nem jelent alkotmányellenes törekvést. Le a kalappal a német bíróságok előtt, viszont szégyen az állami szervekre, akik ezt a helyzetet előidézték. Ha ez egy egyedülálló eset lett volna, akkor talán betudhatnánk pillanatnyi figyelmetlenségnek, de sajnos nem az. Már több mint 20 éve az állami szervek célpontja a Szcientológia.”

Willy Fautre, az Emberi Jogok Határok Nélkül nemzetközi szervezet igazgatója a „szektaszűrőkre” hivatkozva így számolt be: „Bajorországban és néhány más német tartományban a hatóságok úgynevezett »szektaszűrőket« használnak, amikor valaki közszolgálati munkára, szerződésre vagy állami megbízásra jelentkezik. Ezek a »szektaszűrők« kizárólag olyan kérdéseket tartalmaznak, amelyek a jelöltnek a Szcientológiához való lehetséges kötődésére vagy kapcsolatára kérdeznek rá. Ha a válasz igen, a jelöltet kizárják. Ha a kérelmező nem hajlandó kitölteni a kérdőívet, akkor szintén kizárják. »Ez nemcsak tolakodó és diszkriminatív, de súlyosan sérti a nemzetközi emberi jogi normákat, és megbélyegzi Ron Hubbard tanításainak követőit, mint alsóbbrendű polgárokat.« – mondta az egyik civil szervezet képviselője. A Szcientológia tanításai nincsenek betiltva Németországban, és ezek terjesztése nem bűncselekmény. Követőiket ezért nem szabad másképp kezelni, mint a Biblia, a Korán, a Bhagavad-Gítá, a Buddhizmus vagy bármely más tanítás követőit.”

Ezen kívül nemrégiben egy második csapás is érte a német hatóságok diszkriminatív gyakorlatát, akik az Alkotmány védelmének álcája alatt erőforrásaikat és idejüket arra használják fel, hogy olyan békés és közreműködő polgárokat zaklassanak, akik a Szcientológia Egyház által támogatott nélkülözhetetlen tevékenységekben vesznek részt.

Ezt az ítéletet 2021. augusztus elején tették közzé. A Bajor Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság elítélte München városát azon gyakorlata miatt, hogy indokolatlanul akadályozza a német Alkotmány 4. cikkelye által biztosított vallásszabadságot, valamint megsérti az Alkotmány 3. cikkelyét is, amely tiltja a törvény előtti egyenlőtlen bánásmódot. A bíróság kimondta: „A szcientológia tanításait követő pályázók kizárása az elektromos kerékpárra vonatkozó támogatás kedvezményezettjei köréből többféleképpen sérti az alapvető jogokat. Ez összeegyeztethetetlen a vallás- vagy filozófiaszabadsággal, és nem felel meg az Alkotmány egyenlő jogokkal kapcsolatos követelményeinek.”

Ivan Arjona, a Szcientológia Egyház Közügyek és Emberi Jogok Európai Irodájának elnöke elmondta, hogy „A Szcientológia egy folyamatosan növekvő vallás, amely nélkülözhetetlen programokat hajt végre a kábítószer-használat és az emberi jogok megsértése elleni küzdelemben, miközben olyan működőképes technikákat tanít, amelyek elengedhetetlenek az élethez való hatékony megoldások elsajátításában ebben a zűrzavaros világban”, majd hozzátette: „Németországnak ahelyett, hogy megsértené a polgárai méltóságát és jogait, támogatnia kell a jobb társadalom létrehozására irányuló törekvéseket, és el kellene ismernie a Szcientológiát is, ahogyan azt megtették Spanyolország, Portugália, Olaszország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Dél-Afrika, Ausztrália, Új-Zéland, Costa Rica és Kolumbia kormányai, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága is”.

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

További hírek