Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

A Szcientológia egyház Spanyolországban átadta az idei Vallásszabadság-díjat

Az Alapítvány az Élet, a Kultúra és a Társadalom Javításáért (Mejora) szeptember 23-án, pénteken Spanyolországban adta át az úttörő Vallásszabadság és Lelkiismereti Szabadság díját egy olyan eseményen, amelyen a szcientológia vallás jelenlétének 42. évfordulóját is megünnepelték. Az alapítványt a Szcientológia egyház alapította 2015-ben, mely 2019 óta konzultatív státusszal rendelkezik az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsánál.

Az ünnepségre az egyház kápolnájában került sor. Ezt az egyházi épületet 2004-ben avatták fel, 2007 óta pedig vallási szervezetként ismernek el. Az eseményen beszédet mondott Mercedes Murillo professzor, az elnöki minisztérium vallásszabadságért felelős igazgatója. Beszédében elmondta, hogy:

„Az Alapítvány az Élet, a Kultúra és a Társadalom Javításáért idén is átadja a vallásszabadság területén elért eredményekért járó díjakat, immár kilencedik éve. Szeretnék gratulálni az idei nyerteseknek, akik több mint érdemesek egy ilyen díjra. A La Merced Migraciones egy olyan intézmény, amely évek óta elkötelezett az emberek iránt, elsősorban a szabadságuk gyakorlása és a társadalom egésze iránt, elősegítve a sokszínűségre való odafigyelést, és törekedve a lehető legjobb együttélésre. Ana María Vega, gratulálunk ehhez a jól megérdemelt elismeréshez a tanulmányok, a kutatás és a vallásszabadságért folytatott sikeres küzdelmében, mely kétségtelenül túlmutat a tudományos szférán. És… Ana Leturia, gratulálunk a díjhoz, amely elismeri az Ön által végzett nagyszerű munkát, valamint e jogok gyakorlásának előmozdítása iránti elkötelezettségét, különösen egy olyan, a társadalom egésze számára fontos területen, mint maga az oktatás.”

Az ünnepség során Isabel Ayuso, a Mejora Alapítvány főtitkára elmondta, hogy még mindig van tennivaló szerte a világon:

„Oroszországban a Jehova tanúit üldözik, és naponta ítélik el őket a tevékenységeik miatt; Tibetben a buddhistákat üldözik; a világ számos részén a keresztényeket is súlyosan üldözik. Más szóval a vallásszabadság olyan cél, amelyet még nem értünk el. Ezért olyan fontos, hogy mindig benne legyen a tevékenységünkben; mindig, minden nap meg kell védenünk, mert annyira alapvető az ember számára, a vallás annyira, de annyira fontos, hogy célpontjává válik bárkinek, aki le akarja igázni az embereket.”

Majd Ayuso átadta a szót az alapítvány elnökének, Ivan Arjonának, aki egyben a Szcientológia Egyház Európai Irodájának elnöke is. Ivan megköszönte az alapítvány valamennyi önkéntesének és szponzorának az állandó támogatást, miközben gratulált a jelenlévőknek az első spanyolországi Szcientológia egyház megalapításának 42. évfordulója alkalmából.

A díjátadás bevezetéseként Arjona bemutatta azt a személyt, aki jelenleg Európában L. Ron Hubbard filozófus, író és a szcientológia alapítója képviseletéért felelős, mely képviseletbe az ő élete, imázsa, sőt személyisége is beletartozik.

Jetmira Cremonesi a zsúfolásig megtelt kápolnában elmondta, hogy 1953-ban L. Ron Hubbard bejárta az európai kontinenst, ahol a szcientológiát mutatta be a francia, a német és spanyol vallási és tudományos közösségeknek.

1953. június 18-án pedig a szcientológusoknak írt nyílt levelében kifejtette, hogy „Az Európa legtöbb országán való gyors és heves áthaladás után Spanyolországban lélegzethez jutottunk. Egy jó darabig még itt leszünk.”

Hubbard azzal folytatta, hogy „motorral jöttünk, átkeltünk Belgiumon, Németországon, Luxemburgon, Ausztrián, Franciaországon és Spanyolország egy részén… Spanyolországba jöttem le pihenni […] Az élet jobb itt, mint sok más helyen, és minden bizonnyal elég szép ahhoz, hogy bárkit bátorítson.”

A Tizona-kard formájában átadott díjat elsőként a La Merced Migraciones Alapítvány kapta meg, és Isabel Cano professzor vette át.

„Alázatosan köszönjük ezt a jelentős díjat, melyet Luis Callejas, az Alapítvány igazgatója nevében veszek át… Szervezetünk elkötelezett az emberi jogok előmozdítása mellett. Különösen a vallásszabadság védelmére törekszünk. [Fontos számunkra] a vallási alapon történő megkülönböztetés megelőzése, és a spanyol társadalomban meglévő gazdag vallási sokszínűség láthatóvá tétele… a La Mercedben egy nyitottabb, befogadóbb és interkulturális spanyol társadalomról álmodunk, amelyben nem gördítünk újabb akadályokat azok elé, akik már átéltek egy többnyire nehéz és traumatikus migrációs folyamatot. Az általunk befogadott fiatalok közül sokan vallják magukat többségi vagy kisebbségi vallásokban hívőnek, és úgy gondoljuk, alapvető fontosságú, hogy identitásukat, kultúrájukat és vallási meggyőződésüket ne ássuk alá az integrációs folyamat során… Az egyes vallási közösségekkel és azok tagjaival szembeni előítéletek továbbra is léteznek… A demokrácia lényege a kisebbségekkel való törődésben rejlik. A vallásszabadság nem másodrendű jog, amelyek csak kis, marginális csoportok számára garantáltak. A hit, a lelkiismeret és a meggyőződés szabadságának védelme egy társadalom szándéknyilatkozata. Ezen keresztül elismerjük, hogy minden ember keresi a transzcendenciát, vágyik rá, és azt is, hogy ez a bensőséges, ugyanakkor közösségi út nemcsak legitim, hanem gazdagítja az emberi faj létezésének legmélyebb értelmét, és a világ minden lényének harmóniára hívását. Köszönöm szépen.”

A következő díjazott Ana Leturia Navaroa, a Baszkföldi Egyetem állami egyházjog professzora. Leturia jogi diplomával, felsőfokú tanulmányi és kutatási diplomával rendelkezik. Doktori fokozatát a Baszkföldi Egyetemen szerezte meg, Kiváló minősítéssel és rendkívüli dicsérettel. 2016-ban megkapta az Oktatási Program Kiválósági Diplomáját, a Jogi Karon tanszéki titkár és dékánhelyettes volt, több bizottság tagja, valamint a jogi alapképzés kurzuskoordinátora. Közreműködik az egyetemi vitatevékenységekben és a Jogi Klinika a Társadalmi Igazságosságért szervezetben. Fő kutatási területei a következők: (1) A lelkiismereti szabadság joga, vallási pluralizmus és szekularizáció (2) Az oktatáshoz való jog, a tanítás szabadsága és az értékekre való nevelés (3) Részvétel és lelkiismereti szabadság (4) A kulturális sokszínűség, a kisebbségek és a kultúrák közötti párbeszéd állami kezelése.

Leturia professzor a köszönőbeszédében elmondta:

„Jó napot kívánok mindannyiuknak. Köszönöm szépen ezt a szívélyes fogadtatást. És a szavaidat is, Ivan. A fogadtatás csodálatos volt, ahogyan az itteni légkör is. Az igazság az, hogy bár nem vagyunk, vagy nem vagyok ennek az egyháznak a tagja, úgy éreztem, jól fogadtak, szívesen fogadtak (…) A kardnak sok szimbolikája van. Remélem, hogy a legjobbat meg tudom tartani közülük. Sok küzdelem és csata vár ránk (…) Azt a gondolatot terjesztem elő, hogy ennek a kardnak az erejével, legalábbis átvitt értelemben, meg tudjuk vívni mindazokat a csatákat, amelyek a mindennapokban és társadalmunk különböző területein zajlanak. (…) Azért kerültem kapcsolatba a vallásszabadság tanulmányozásának világával, mert 1994-ben… amikor a Baszkföldi Egyetemen kezdtem dolgozni… az állami egyházjog területén kezdtem el tevékenykedni (…) Ezen a tudományágon keresztül, amely a lelkiismereti és vallásszabadság tanulmányozásáért felelős… és különleges perspektívát biztosít a jogászok számára, mivel elsajátítjuk azt a látásmódot, hogy feltegyük magunknak a kérdést: a jog milyen mértékben nyit utat a tisztelethez, illetve hogyan segíti elő, védi vagy éppen támogatja a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való alapvető jog gyakorlását? Úgy vélem, hogy ebben a 2022-es évben fontos, hogy az állami egyetemek elismerjék azon szakemberek létezését, akik kifejezetten e terület tanulmányozásának szentelik az idejüket, és akik felekezetektől függetlenül és világi módon értelmezik a szekularizációt, a pozitív szekularizáció értelmében, ahogyan azt mi Spanyolországban értjük, ellentétben más országokkal, melyek más értelmet adnak neki. Nos, szerintem érdekes, hogy az állami egyetemek továbbra is támogatják azokat, akik ezen a területen tanulnak, hogy lehetőségünk legyen a vallás területét, a vallási tényt, a lelkiismereti szabadságot ebből a szempontból tanulmányozni, és ezt a tantervekben előrevetíthetjük (…) A tantervek nem ebbe az irányba mentek, és az igazság az, hogy folyamatos harcban vagyunk azért, hogy ezt továbbra is képesek legyünk előrevetíteni (…) Most a Tizona e másolatának inspirációjával remélem, hogy meglesz a kitartás és a jó munka ahhoz, hogy folytassuk ezt a tevékenységet (…) A többi függőben lévő küzdelmünk közül, úgy vélem, az egyik az, hogy tudatosítani kell a demokratikus modellek fontosságát. Nehéz időket élünk… Tanúi vagyunk a tekintélyelvűségnek, a dogmatikus és kirekesztő álláspontoknak, amelyek elzárják az ilyen jellegű lehetőségeket, és valóban veszélyeztetik a demokráciát és a hozzá kapcsolódó alapvető jogokat, beleértve a lelkiismereti és vallásszabadságot (…) Remélem, hogy az elkövetkező években is lesz egészségem és lehetőségem folytatni a munkát ezen a területen, és megkapom a szükséges támogatást is.”

Az est utolsó díját Zoila Combalía professzor asszony, a 2021-es díjazott adta át, és Ana María Vega Gutiérrez professzor, a La Riojai Egyetem jogászprofesszora kapta. A Navarrai Egyetemen szerzett jogi doktorátust és kánonjogi diplomát. A Valladolidi Egyetem orvosi karán szerzett egyetemi szakvizsgát bioetikából. Az UNESCO demokratikus állampolgárság és kulturális szabadság tanszékének igazgatója. A Női Oktatási Tanács képviselője, és évek óta az ENSZ genfi székhelyén szervezett, az emberi jogokról szóló nemzetközi nyári kurzusokat irányítja.

Vega professzor elmondta:

„Óriási büszkeséggel mondhatom, hogy pályafutásomat, szakmai életemet a vallásszabadsághoz való jog tanulmányozásának és védelmének szenteltem. De az is igaz, hogy ezt a védelmet nagymértékben meghatározta az egyetemről alkotott felfogásom, valamint az általam vezetett UNESCO tanszéken – amelynek címe: Kulturális szabadság és demokratikus polgárság (…) – a nagyszerű kollégákkal alkalmazott munkamódszerem is. (…) A vallásszabadság és a kulturális jogok közötti kapcsolatok új és szükséges távlatokat nyitnak egy globalizált világban, amelyek rávilágítanak a liberális állam néhány gyenge pontjára is, amelyek a nyugati hagyományokból épülnek fel, és amelyeket a világ más részein néha nem könnyű befogadni, vagy amelyek, mint tudjuk, komoly problémákat vetnek fel egyre sokszínűbb társadalmainkban. (…) Ma a vallásszabadságban nemcsak a hitre, hanem főként a hovatartozás védelmére is szükség van. (…) A mássághoz való jogot, amely sokkal rugalmasabb és alkalmazkodóbb jogszabályokat igényel, gyakran figyelmen kívül hagyják. (…) Ragaszkodnunk kell a sokszínűséghez mint a demokrácia értékéhez, mert pluralizmus nélkül, mint tudjuk, demokrácia nem lehetséges. (…) Ismét hangosan és világosan ki kell mondani, hogy a terrorizmus … nem a vallás miatt van, még ha a terroristák használják is azt, hanem a szent szövegek félreértelmezése miatt, ami az éhezés, a szegénység, az igazságtalanság, az elnyomás és az arrogancia politikájával párosul. Ezek azok a személyes aggodalmak, amelyek nap mint nap inspirálják és táplálják a munkámat, így megérthetik, hogy ez a díj milyen értéket képvisel számomra. Ez egy módja annak, hogy az egyetemmel és a jogi szakmával kapcsolatos személyes törekvéseimet megerősítve, és erőfeszítéseimet bőségesen jutalmazva lássam. Ezért ez a kitüntetés egyben hálás elismerés is mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy gazdagítsák és megszilárdítsák az életem során megszerzett tudásomat, hozzáállásomat és értékeimet. Mindannyiuknak, különösen a jelenlévőknek, nagyon köszönöm.”

A díjátadón jelen voltak a közigazgatás emberei, professzorok, Örményország nagykövete, a Getafei Ortodox Egyház diakónusa, a Isten Egyháza Jézus Krisztus Nemzetközi Szolgálatának elnöke, valamint Inés Mazarrasa asszony, az elnöki minisztériumhoz tartozó Pluralizmus és Együttélés Alapítvány igazgatója.

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

További hírek