Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Védelmezni kell a médiát, de a vallást is a bántó hazugságokkal szemben

A gondolat, a vélemény és az információ szabadsága olyan alapvető jogok, amelyeket minden polgárnak és intézménynek védelmeznie kell. Amit nem kell védelmezni, az a „szándékos hazugság” vagy az ártó pletykák terjesztésének joga, amely sérti az ártatlanság vélelmét. Bár mindenki követhet el hibákat, de a riportereknek és a kiadóknak tiszteletben kell tartaniuk a hazugságok által károsult emberek jogait, hogy az igazságot ugyanolyan erővel tegyék közzé, mint amilyen erővel a hazugságot terjesztették azok, akik népszerűsítették és továbbították.

A szabadsággal együtt jár a felelősség

A sajtószabadság világnapján a Szcientológia Egyház hangsúlyozza, hogy a szabadsággal együtt kell, hogy járjon a felelősség is.

Ahogy a Washington Post egy nemrégiben megjelent cikkében megállapította,

„olyan médiakörnyezetben élünk, amely a konfliktusokból él”.

De amikor ez a konfliktus embereket szorít a háttérbe csupán a vallási meggyőződésük miatt, a következmények szörnyűek lehetnek. Ezért a szcientológusok kiemelkedő védelmezői az emberi jogoknak.

Európában például az Újságírók Szövetsége tagja az Etikus Újságírás Hálózatnak, amelynek célja a honlapja szerint

„az újságírói mesterség erősítése és a köz javára a média magas etikai normáinak előmozdítása az oktatás, képzés és hasznos kutatások közzététele révén”.

Európa-szerte folytatják a #MediaAgainstHate kampányt, amelyet civil szervezetekkel karöltve vezetnek. Ezeket az erőfeszítéseket kiegészítve, még ha önállóan is, a Nemzetközi Szcientológia Egyház kiadványt jelentetett meg (amelynek célközönsége kifejezetten az újságírók), hogy megértést nyújtson a vallásszabadságról és annak kihatásairól a mai zavaros világban, valamint támogassa az fővonalbéli és szabadúszó újságírókat a tisztességes és tényszerű tudósításban.

A média és az újságírók a vallásszabadság és a szabad gondolatok széles körű és általános elfogadtatásán dolgoznak. Ezzel egyidejűleg híreket közölnek a vallásszabadságról és az ezt a jogot világszerte érintő kérdésekről. Ezt szem előtt tartva hozta létre az egyház a szcientológia vallásszabadság weboldalát és blogját, amelyek elősegítik a vallás, a vallási meggyőződések és gyakorlatok felelős tudósítását.

A keresztények is szenvednek az elferdített médiatudósítástól

A Szcientológia Vallásszabadság blog például két nemrégiben készült tanulmányról számolt be, amelyek szerint a brit médiában a nyomtatott cikkek közel 60 százaléka és a televíziós klipek közel fele a muszlimokat a terrorizmussal vagy a szélsőségességgel hozza összefüggésbe. De nem csupán a muszlimok szenvednek az elferdített és elfogult médiatudósítástól. A keresztények elleni gyűlölethez kapcsolódó bűncselekmények száma 2020-ban 70 százalékkal nőtt az előző évhez képest Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Svédországban, és az egyik kiváltó tényezőnek az újságírók körében tapasztalható „magas szintű vallási analfabetizmust” találták. A vallási alapon elkövetett, gyűlölet motiválta bűncselekmények ilyen mértékű növekedését az Európai Parlament a vallás vagy meggyőződés szabadságával és a vallási toleranciával foglalkozó frakcióközi munkacsoportja által nemrégiben közzétett 45 oldalas jelentés is tanúsítja, amelyet Carlo Fidanza és Peter van Dalen európai parlamenti képviselők vezetnek, „Az EU és a vallás vagy meggyőződés szabadsága 2017–2021” címmel.

Indiában a fővonalbeli és a közösségi médiát egyaránt hibáztatják a muszlimellenes erőszak miatt.

Ez nem új keletű jelenség. Az amerikai Holokauszt Emlékmúzeum dokumentálta, hogy a média

„fontos eszközként szolgált az Adolf Hitlert nem támogató német lakosság többségének megnyerésére és a nácik radikális programjának előmozdítására, amelyhez a lakosság széles rétegeinek beleegyezésére, támogatására vagy részvételére volt szükség”.

Ingyenes tájékoztató füzet a vallásszabadságról

A Szcientológia Egyház kiadja a „Mi a vallásszabadság?” című kiadványt, amely letölthető a honlapról. Az egyház azért teszi ezt, mert ennek az alapvető emberi jognak a megőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges a vallás és meggyőződés szabadságához való jog, illetve ennek az egyetemes emberi jogi elveknek megfelelő, illetve a nemzetközi emberi jogi törvényeknek megfelelő megértése.

A füzet célja, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot a vallásszabadsághoz való jog részletes és összetett természetéről a hívők és a vallási szervezetek, valamint a különféle hitű vagy akár hit nélküli felekezetek számára.

A füzet fontos eleme, és az ENSZ sajtószabadság világnapja szempontjából is különösen fontos a „Charta az újságírói etikáról a vallás vagy meggyőződés tiszteletben tartásával kapcsolatban”. Ez egy újságírói kódex a vallásról történő tudósításhoz. A charta által megfogalmazott normák a füzetben említett, széles körben elfogadott emberi jogi kódexeken és eszközökön alapulnak.

Az említett charta kimondja:

„Az újságírók felelősek tetteik társadalmi és politikai következményeiért, és kötelességük a legmagasabb etikai és szakmai normák betartása. Az újságíróknak lelkiismeretesen törekedniük kell arra, hogy az igazságról tudósítsanak; tiszteletben kell tartaniuk a nyilvánosságnak az igazság megismeréséhez való jogát; biztosítaniuk kell, hogy az általuk terjesztett információk tisztességesek és objektívek legyenek; azonnal és feltűnően ki kell javítaniuk minden lényeges pontatlanságot; és megfelelő esetekben biztosítaniuk kell a válaszadás jogát. A média felelősséggel tartozik minden általa közzétett anyagért.”

A charta egészen odáig megy, hogy javasolja:

„A felelős média kerüli a vallási meggyőződésekre és szellemi értékekre utaló diszkriminatív vagy becsmérlő említéseket. A felelős média nem hivatkozik a vallásokra vagy vallási intézményekre előítéletes, elfogult vagy pejoratív kontextusban; amikor a vallási utalások elengedhetetlenek a közölt témához vagy megkönnyítik a megértést, akkor azokat pontosan, tisztességesen, pártatlanul és tisztelettel teszik. A felelős média tartózkodik a vallási meggyőződések és kifejezések átértelmezésétől, félreértelmezésétől, elemzésétől, értékelésétől vagy vizsgálatától. Ehelyett fenntartja a semlegesség és objektivitás szigorú kötelességét – rosszallás, megvetés, lekezelő, elfogult vagy gúnyos megjegyzés nélkül fogadja el azt, amit a vallás a valódi hiteként előad.”

Veszélybe kerülnek az emberi jogok, ha támadják a vallásszabadságot

A szabadságot becsben tartók felelőssége, hogy a vallásról történő tisztességes és pontos tudósítást biztosítsák. A vallásszabadságot a szénbányában lévő kanárihoz hasonlították, amelyet saját felelősségünkre figyelmen kívül hagyunk. Mert ha a vallásszabadságot figyelmen kívül hagyják, elfojtják vagy megtámadják, az előrevetíti más emberi jogok elvesztését.

A Szcientológia Egyház a kezdetektől fogva felismerte, hogy a vallásszabadság alapvető emberi jog. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok gyakran a mások vallási meggyőződésével és gyakorlatával szembeni intoleranciára vezethetők vissza, az egyház több mint ötven éve a vallásszabadság megőrzését tekinti elsődleges feladatának.

A Szcientológia Egyház ezen a weboldalon naponta blogbejegyzéseket tesz közzé, hogy segítsen a vallás és meggyőződés szabadságának jobb megértésében, és híreket közöljön a vallásszabadságról, illetve az e szabadságot világszerte érintő kérdésekről.

„A hírekkel és különösen az elfogulatlan újságírókkal történő interakció kulcsfontosságú ahhoz a közös feladathoz, hogy a 21. században a vallási sokszínűség jobb megértését és tiszteletét teremtsük meg. Az újságírók egyedül nem tudják elvégezni ezt a feladatot, ezért egyre többet működünk együtt velük Európában”

– mondta Ivan Arjona, a Szcientológia Egyház Közügyekért és Emberi Jogokért Felelős Európai Irodájának elnöke.

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

További hírek