Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Egyre többen támogatják a szcientológusokat a szabad vallásgyakorlásban

A szcientológia vallás és hívei világszerte továbbra is számíthatnak a szakértők és szaktekintélyek támogatására szabad vallásgyakorlásukat illetően.

Egy egyre népesebb világban, ahol a vallás egyre fontosabbá válik a tisztességes értékek fenntartása érdekében, a szcientológia vallás – melyet L. Ron Hubbard, humanitárius alapított – tagjai hasonló kihívásokkal néznek szembe, mint bármely más nagy vallás születésekor annak hívei. A különbség csak az, hogy e mozgalmat a 21. században működőképessége és elérhetősége általi stabilitása, hatékonysága és gyorsasága kiemelkedővé teszik.

„Egyre több kormány és hatóság utasítja el a gyűlölködők és a szabadság ellenségei által szajkózott kusza információkat, és fordul inkább a pragmatikus szemlélethez: a szcientológia tanításai működnek, és ezért nélkülözhetetlenné válnak a világ jobbá tételéhez, melynek oly sok segítségre van most szüksége. A hit alapján történő megkülönböztetést többé senki sem engedheti meg magának. Ez mindannyiunkat érint, és minden vallásnak joga van ahhoz, illetve felelőssége van abban, hogy ezt a világot jobbá tegye.”

– mondta Ivan Arjona, a szcientológia európai képviselője.

A vallás általános megértése segíthet az embereknek abban, hogy átlássanak a kusza információkon, és úgy láthassák a dolgokat, ahogyan azok vannak, azzal együtt, hogy mi az, amit azok valójában elérnek. Nos, mi is az a szcientológia? Miért vallás? Ki állítja ezt? Kezdjük azzal, hogy mindenkinek joga van a hit szabadságához, és az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szerint senkinek sincs joga ahhoz, hogy diszkrimináljon vagy támadjon valakit a tanítások miatt, amelyekben hisz, és amelyek által jobb emberré válhat. A szcientológia témáját vizsgálva a világ legjelentősebb szakértői az összehasonlító vallástudomány, a vallástörténet és a szociológia területén egyetértenek abban, hogy a szcientológia világvallás.

A nagy és feltörekvő világvallások iránti érdeklődésük miatt kiváló tudósok számos tanulmányt és véleményt tettek közzé, amelyekben a szcientológiát a világvallási normák azon listájával összevetve tesztelték, amely alapján minden vallást megítélnek. Bár ezek a szakértők és tudósok egyedi kulturális háttérrel és elemzési módszerrel dolgoznak, mindannyian – egymástól függetlenül – arra a következtetésre jutottak, hogy a szcientológia rendelkezik a vallás szükséges elemeivel és jellemzőivel.

Több mint száz szakértő, köztük az egymással összefüggő tudományágak legkiválóbb és legelismertebb tudósai végeztek objektív kutatásokat ebben a témában.

Szcientológusok milliói hisznek őszintén a vallás alapelveiben és gyakorlatában és fogadják el azokat. Számukra a szcientológia igaz vallás, amely kielégíti legmélyebb spirituális szükségleteiket. Ez minden vallás legfontosabb próbája. Mindazonáltal, ha másodlagos forrásokra hagyatkozunk, akkor sem létezik olyan valódi vallási szakértő, aki a szcientológiát ne ismerné el vallásként.

E tanulmányok szerzői között ott vannak a vallás legkiválóbb tudósai, a múlt és a jelen vallástudósai, köztük Dr. Bryan Wilson, aki 1963 és 1993 között az Oxfordi Egyetem szociológia professzora volt; Dr. Geoffrey Parrinder, a Londoni Egyetem korábbi vallásprofesszora; Dr. James Beckford, a Warwicki Egyetem vallásprofesszora; dr. M. Darrol Bryant, vallás- és kultúraprofesszor, Renison College, a kanadai Waterloo Egyetem; Dr. Régis Dericquebourg, a vallásszociológia professzora, Lille III Egyetem, Franciaország; Dr. Alejandro Frigerio, a szociológia docense, Argentínai Katolikus Egyetem; dr. Frank K. Flinn, a vallástudományok adjunktusa, Washington Egyetem, Missouri; Mr. Fumio Sawada, a Yu-Itsu Shinto titkainak nyolcadik birtokosa; Urbano Alonso Galan professzor, teológus és filozófus, Madrid; Dario Sabbatucci professzor, a Római Egyetem vallástörténeti professzora; Harry Heino professzor, teológiai professzor, a Finn Evangélikus-Lutheránus Egyház kutatási vezetője; David Chidester professzor, az összehasonlító vallástudomány professzora, Fokvárosi Egyetem, Dél-Afrika; Alan W. Black, a szociológia docense, University of New England, Armidale, Új-Dél-Wales, Ausztrália.

Dr. Bryan Wilsont még életében a világ egyik legkiválóbb új valláskutatójaként ismerték el. Az oxfordi All Souls College és a Brit Akadémia ösztöndíjasa volt. Ötven éven át kutatott, publikált és tartott előadásokat a vallásról és az új vallási mozgalmakról szerte a világon, és vallásszakértői véleményeket állított ki a brit alsóház és a bíróságok számára. Több mint 30 éven át tanulmányozta a szcientológiát, meglátogatta a szcientológia egyházakat, elolvasta a szcientológia szentírásainak köteteit, és számos szcientológussal készített interjút. Megfontolt következtetése jól példázza a szcientológia vallás világméretű tudományos megítélését:

„… [a szcientológusok] vallásként fogják fel hitüket és gyakorlatukat, és sokan olyan elkötelezettséget tanúsítanak, ami meghaladja a hagyományos vallások hívei között általában tapasztalható elkötelezettséget.”

Wilson professzor tudományos megállapításait Németország, Franciaország, Belgium, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, Olaszország, Spanyolország, Oroszország, Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia, Görögország, Hollandia, Ausztria, Dél-Afrika, Argentína, Ausztrália, Japán, Kanada, Új-Zéland, Kazahsztán, az Egyesült Államok és más országok tudósai is osztják. Az alábbiakban e szakértők véleményének kivonatai szerepelnek, szemléltető jelleggel:

„A vallástörténet, a szociológia és/vagy az összehasonlító vallástudomány területén dolgozó tudósok számára nem kétséges, hogy a szcientológia vallás.”

– írta Christiaan Vonck PhD, a Vallások Összehasonlító Tanulmányozása Karának rektora (Antwerpen, Belgium).

„Mindazt, amit a szcientológiában mondanak vagy tesznek, a mi kultúránkban csak úgy lehet értelmezni, és úgy is kell értelmezni, hogy vallásként fogjuk fel.”

– jelentette ki Dario Sabbatucci, a Római Egyetem vallástörténeti professzora.

„Az egyéni megváltáson kívül a szcientológia saját feladatának tekinti egész bolygónk rendbe hozását és egy olyan civilizáció megteremtését, ahol nincs irracionalitás, bűnözés és háború… A szcientológia a jelenlegi formájában vallás, amely döntő fontosságú vallási szolgáltatásokat, megkülönböztető hitet és rendkívül szervezett vallási felekezetet kínál.”

– mondta Harri Heino teológiaprofesszor, kutatási vezető, a Finn Evangélikus-Lutheránus Egyházból.

A Szcientológia Egyház hivatalos nemzetközi vallási elismerései

Amellett, hogy a világ legjelentősebb tudósai ilyen elsöprő mértékben fogadták el a szcientológia vallási hitelességét, a szcientológiát mint vallást végrehajtói, közigazgatási és bírósági határozatok százaiban ismerték el hivatalosan.

Következtetés

A szcientológia világvallási státusát nem lehet megkérdőjelezni – ebben minden képzett és objektív vallásszakértő egyetért. A szcientológia teológiája, vallási gyakorlata és szervezete teljesen kiforrott. A vallás kiterjedése és hatóköre több mint tizenegyezer szcientológia egyházat, missziót és kapcsolódó szervezetet foglal magában a világ minden országában.

A szcientológia valóban egyedülálló kortárs vallás – az egyetlen jelentős vallás, amely a huszadik században jött létre. Mivel a szcientológia a szellemmel és az emberiségnek a világegyetemhez és a Legfelsőbb Lényhez való viszonyával foglalkozik, nem lehet más, mint a szó legteljesebb értelmében vett vallás.

A vallástudomány, illetve a vallási tanulmányok és tudományok nemzetközi kiválóságai által megfogalmazott tudományos vélemény elsöprő konszenzusát tanulmányok soraiban fogalmazták meg, amelyeket bárki megtalálhat a szcientológia vallást bemutató weboldalon. Ezek a szakvélemények alapos képet nyújtanak arról, hogy a szcientológia hogyan viszonyul más vallásokhoz. Tudományos áttekintést nyújtanak a vallásról és arról a hagyományokban gazdag háttérről, amelyből a szcientológia ered. Ezek tanulmányozhatók és áttekinthetők az említett weboldalon, némelyikük a Szcientológia: Egy mai vallás elmélete és gyakorlata című könyvben is megtalálható.

Forrás: European Office Church of Scientology Public Affairs & Human Rights

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

További hírek