Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Emberi Jogok Európai Bírósága: „Oroszországban nem lehet betiltani a szcientológiát”

(Bitter Winter 2021/12/17) A bírák szerint nem meggyőzőek azok az érvek, amelyek szerint a szcientológia nem vallás; és a szcientológia irodalma sem „szélsőséges”.

Ez már-már matematikai törvénnyé kezd válni. Minden alkalommal, amikor Oroszország bajszot akaszt a szcientológiával az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB), Oroszország veszít. Az EJEB 2005-ben, 2007-ben, 2009-ben és 2014-ben többször is kimondta, hogy a szcientológiát (2014-ig) vallásként ismerték el Oroszországban, és nem lehet betiltani, sem megtagadni a bejegyzést az orosz köztársaságokban vagy városokban. Idén az EJEB szintén Oroszország ellen döntött egy szcientológus, Vlagyimir Leonyidovics Kuropjatnik őrizetbe vétele és zaklatása miatt. A szcientológia minden egyes olyan ügyet megnyert az EJEB előtt, amelyben vallásszabadságának oroszországi megsértése miatt panaszkodott.

Az EJEB 2021. december 14-én hozott, Moszkvai Szcientológia Egyház és társai kontra Oroszország című ítélete, amely a szcientológusok és szervezeteik három különálló panaszát együttesen bírálta el, ennek a kérdésnek az eddigi legátfogóbb vizsgálata a strasbourgi bírák által.

A jelen határozat két különálló kérdést tárgyal: azt, hogy a szcientológiai irodalom betiltható-e, mint „szélsőséges”, illetve hogy a szcientológiai szervezetek vallási bejegyzését meg lehet-e tagadni vagy fel lehet-e oszlatni Oroszországban arra hivatkozva, hogy a szcientológia nem vallás. Az EJEB mindkét kérdésre nemleges választ adott.

Az első kérdéssel kapcsolatban az EJEB megjegyezte, hogy a szcientológia alapítójának, L. Ron Hubbardnak a könyveit olyan „szakértők” elemzései alapján minősítették „szélsőségesnek” és tiltották be, akik „nyelvész-pszichológus” minősítéssel rendelkeztek, és amelyek nyilvánvalóan szektaellenes előítéleteket mutattak. Azokat a vallástudósok által készített szakértői véleményeket, amelyeket a szcientológusok nyújtottak be, viszont nem nyilvánították elfogadhatónak.

Az ügyészség „szakértői” a szcientológiára a „szélsőségesség” olyan meghatározását alkalmazták, amelyet az EJEB már az oroszországi Jehova tanúival kapcsolatos ügyekben kifogásolhatónak talált. Ezek a „szakértők” kijelentették, hogy minden olyan vallás, amely azt állítja magáról, hogy felsőbbrendű másoknál, és megpróbálja megtéríteni más vallások tagjait, az más vallási szervezetek elleni vallási elégedetlenségre és gyűlöletre uszít, ebből következően „szélsőséges”. Ebben a definícióban az a gondolat rejtőzik, hogy minden olyan vallás, amely megpróbálja megtéríteni az Orosz Ortodox Egyház tagjait, és ezzel hallgatólagosan azt állítja, hogy a hitük magasabb rendű az Orosz Ortodox Egyházénál, nem működhet Oroszországban. Ezt az elméletet és gyakorlatot az EJEB nemrégiben a vallásszabadsággal összeegyeztethetetlennek nyilvánította két, november 23-án eldöntött ügyben, amelyeket az ISKCON, azaz a Hare Krishna Mozgalom és az Egyesítő Egyház indított.

Valójában minden vallás, beleértve az Orosz Ortodox Egyházat is, azzal érvel, hogy tanításaik magasabb rendűek más vallások tanításainál, és ha az orosz definíciókat tisztességesen alkalmaznák, akkor Oroszországban mindet be kellene tiltani, mint „szélsőségeseket”. Az EJEB közölte Oroszországgal, hogy a vallás és a véleménynyilvánítás szabadságát a nemzetbiztonsági megfontolások „csak kivételesen és szélsőséges esetekben” korlátozhatják, amikor a vallási irodalom „közvetlen vagy közvetett felhívást tartalmaz erőszakra, vagy az erőszak, a gyűlölet vagy az intolerancia igazolására”. Az EJEB nem talált ilyen erőszakos tartalmat a szcientológiai irodalomban (még akkor sem, ha az „elnyomó személyekkel” foglalkozik), és szkeptikusan nyilatkozott az orosz „szakértők” kompetenciájáról, akik ezzel ellentétes következtetésre jutottak.

Oroszországot ismét kioktatták arról, hogy el kell fogadnia a vallási pluralizmust és az Orosz Ortodox Egyház tagjai felé irányuló térítést más vallások által. A többségi „vallási csoportok – mondta az EJEB – nem várhatják el ésszerűen, hogy mentesüljenek minden kritika alól; el kell tűrniük és el kell fogadniuk, hogy mások elutasítsák vallási meggyőződésüket, sőt, hogy mások a hitükkel ellentétes tanokat terjesszenek”. Ami a szcientológiai irodalmat illeti, „a Bíróság előtt nincs bizonyíték arra, hogy a kifogásolt szövegek sértegették, nevetségessé tették vagy rágalmazták volna a szcientológiai közösségen kívüli személyeket; sem arra, hogy sértő kifejezéseket használtak volna velük vagy az általuk szentnek tartott dolgokkal kapcsolatban”.

A szcientológiai szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatban az EJEB megjegyezte, hogy 2014-ig az orosz bíróságok egyetértettek abban, hogy a szcientológia vallás, jóllehet az egyiket „vallási szélsőségességgel” vádolták. A nyilvántartásba vételt technikai okokra hivatkozva tagadták meg, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megakadályozzák a szcientológia legális működését Oroszországban. Amikor 2013-ban a Szcientológia iránymutatást kért az orosz Igazságügyi Minisztériumtól arról, hogyan készítse el a bejegyzési kérelmeit úgy, hogy elkerülje a felmerült technikai kifogásokat, azt mondták neki, hogy a jogsértései „helyrehozhatatlanok” és hogy soha nem fogják vallási szervezetként bejegyezni, valamint önként fel kell oszlatnia magát. A Moszkvai Szcientológia Egyházat ezután a moszkvai városi bíróság 2015-ben feloszlatta, a Legfelsőbb Bíróság pedig 2016-ban helybenhagyta a döntést.

Az EJEB megjegyezte, hogy 2014-ig az orosz bíróságok a szcientológiát vallásnak tekintették (még ha olyan vallásnak is, amely nem tetszett nekik). 2014-től viszont az igazságügyi minisztérium és a bíróságok – a szcientológiát szélsőségesnek nyilvánító szakértői jelentések mellett – ugyanezen Igazságügyi Minisztérium a vallásügyi szakértői bizottságának egy 2013-as jelentésére hivatkozott, amely arra a következtetésre jutott, hogy a szcientológia nem vallás. Bár az EJEB határozatában ez nem szerepel, ez az úgynevezett szakértői bizottság a kultuszellenes ideológia aktív támogatója volt, és a hírhedten kultuszellenes Alexander Dvorkin volt az egyik fő hangadó a bizottságban.

Az EJEB ellentmondásosnak találta az orosz hozzáállást. „A kérelmező egyházat 1994 óta hivatalosan vallási szervezetként ismerték el – írta az EJEB –, vallási jellegét több éven keresztül nem vonták kétségbe, még az 1998 és 2000-es évek közötti újbóli regisztrációra tett kezdeti sikertelen kísérletek után sem… A kérelmező egyházat és egyes tagjait törvényes fennállásának teljes ideje alatt soha nem találták felelősnek semmilyen bűncselekményért vagy veszélyes magatartásért. Nincs bizonyíték arra, hogy a kérelmező egyház tevékenységének jellege azóta megváltozott volna. A hatóságok e tekintetben a következtetésüket az Igazságügyi Minisztérium szakértői bizottsága által készített szakvéleményre alapozták. Nem úgy tűnik, hogy figyelembe vettek volna bármilyen alternatív szakértői véleményt, különösen azokat, amelyeket a kérelmező egyház nyújtott be.”

Az EJEB megállapította, hogy a Moszkvai Szcientológiai Egyház feloszlatása jogellenes és „aránytalan” intézkedés volt.

Oroszország folyamatosan elveszíti a vallásszabadsággal kapcsolatos kulcsfontosságú ügyeket a Dvorkin és a szektaellenes mozgalom által „szektáknak” nevezett csoportokkal szemben, beleértve a Jehova Tanúit, a Hare Krisna mozgalmat, az Egyesítő Egyházat és a szcientológiát. 2015-ben Oroszország törvényt fogadott el, amely engedélyezte, hogy ne tartsa be az EJEB határozatait, és ezzel vitát indított az Európa Tanáccsal, amelyet a mai napig nem sikerült rendezni. Ennek megfelelően nem biztos, hogy Oroszország követni fogja az EJEB-et azzal, hogy elismeri a szcientológusok vallásszabadsághoz való jogát. Azonban az, hogy a szcientológusoknak ezekhez joguk van, az európai bírák által nyert ünnepélyes megerősítést, amelyet más országoknak is tudomásul kellene venniük.

Az eredeti EJEB határozat itt olvasható.

A hír forrása: https://bitterwinter.org/european-court-of-human-rights-scientology-cannot-be-banned-in-russia/

A Szerzőről:

Massimo Introvigne (1955) olasz vallásszociológus. Alapítója és ügyvezető igazgatója a Center for Studies on New Religions (CESNUR), egy az új vallási mozgalmakat tanulmányozó tudósok nemzetközi hálózatának. Introvigne mintegy 70 könyv és több mint 100 cikk szerzője a vallásszociológia területén. Ő volt az Enciclopedia delle religioni in Italia (Az olaszországi vallások enciklopédiája) fő szerzője. Tagja az Interdisciplinary Journal of Research on Religion szerkesztőbizottságának és a Kaliforniai Egyetemi Kiadó Nova Religio című folyóiratának. 2011. január 5. és december 31. között az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselője „a rasszizmus, az idegengyűlölet és a megkülönböztetés elleni küzdelem, különös tekintettel a keresztényekkel és más vallások tagjaival szembeni megkülönböztetésre” tárgyában. 2012 és 2015 között az olasz külügyminisztérium által létrehozott Vallásszabadság Megfigyelőközpont elnökeként tevékenykedett, amelynek célja a vallásszabadsággal kapcsolatos problémák világméretű nyomon követése volt.

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

További hírek