Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Nemzetközi hírek röviden

AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGOK MEGERŐSÍTIK A SZABADSÁG GARANCIÁIT


Amint azt a történelem példázza, minden új vallási mozgalomnak meg kellett harcolnia „saját helyéért a nap alatt”. Az embereknek gyanúsak az új ötletek, a tradicionális vallások, a kormányok pedig nem tolerálják azokat, akik szerintük veszélyeztetik a status quojukat. Ez alól sem a Szcientológia, sem több más, a közelmúltban Európában alapított vallás nem kivétel. De a régmúlttól eltérően, amikor ezeket a csatákat tűzzel és vassal vívták, napjaink vitáit – szerencsére – a jog termeiben bírálják el, éspedig olyan törvények alapján, amelyeket a történelem tapasztalatai alakítottak ki. És ahol ezeket a törvényeket elfogadják, ott minden állampolgár emberi jogai megerősödnek. Éppen ezért szeretnénk bemutatni azokat az eredményeket, amelyeket ezen a téren a Szcientológia Egyház és más csoportok értek el.

 

Az Egyház elnyerte az adómentességet

A Szcientológia vallás természetére vonatkozó objektív vizsgálat rámutatott, hogy a vallás megérdemelten jogosult arra a bánásmódra, amelyet a kormány más vallási szervezetekkel kapcsolatban is tanúsít – ahogy ezt az Amszterdami Bíróság Harmadik Szenátusának döntése kimondja. Egyhangú döntésük, amelyet 2002. január 25-én hoztak, a Hollandiai Szcientológia Egyház helyzetére, írásaira és tevékenységeire kiterjedő intenzív vizsgálat eredménye volt.

A bíróság feladata volt megállapítani, hogy az Amszterdami Szcientológia Egyház megfelel-e egy nonprofit jellegű szervezet feltételeinek. Az ügy jegyzőkönyvei arról tanúskodnak, hogy ítéletük szerint a Szcientológia Egyház olyan szervezet, amely a társadalom általános jobbításáért tevékenykedik. Miután megvizsgálták a vallás alaptételeit és jótékonysági akcióit, a bíróság úgy döntött, hogy a Szcientológia Egyház célja az, hogy széles körben ismertté tegye vallását – ahogy ez az alapító okirataiban is szerepel -, továbbá az Egyház összhangban van testületi státuszával.

A bíróság hangsúlyozta, hogy az a szándék, miszerint a régi vallásokat az újaktól azzal a céllal kell megkülönböztetni, hogy megállapítsák, utóbbiak alkalmasak-e a vallási státusra, minden jogalapot nélkülöz. Ez az ítélet számos más ország bíróságának és adóhatóságának döntését is megerősíti.

 

A bíróság megvédi a jogokat a megkülönböztetési ügyekben

Franciaországban néhány döntés meghozatalával súlyos csapást mértek a kormány vallási megkülönböztetésére, ugyanis két közigazgatási bíróság is úgy döntött, hogy az az 1996-os parlamenti jelentés, amely feketelistára tett több, mint 170 kisebbségi vallási és filozófiai csoportot, minden jogi alapot nélkülöz, és így a városi hivatalnokok részérõl tett semmilyen megkülönböztetést nem igazol.

A szélsőséges politikusokból álló kis csoport által szerkesztett parlamenti jelentés szerepe az volt, hogy olyan korszakot készítsen elő, amelyet Franciaországban „vallásos McCarthyzmusnak” neveztek, és a nemzetközi emberjogi hatóságok részéről az ország széleskörű elítélését eredményezte.

Az első döntésben Rennes Közigazgatási Bírósága 2002. február 21-én arra kötelezte Lorient városát, hogy béreljen egy nyilvános termet a helyi Jehova Tanúinak. A város ugyanis visszautasította, hogy bármiféle hely bérlését engedélyezze, azzal igazolva álláspontját, hogy azt a leértékelő parlamenti jegyzőkönyvet idézte, amely szerint ez a vallás „szekta”.

A Közigazgatási Bíróság viszont úgy találta, hogy „Lorient város döntése, amely nem alapulhat a parlamenti jegyzőkönyvön, mivel az minden irányadó érvényességet nélkülöz, vitathatatlanul illegális.”

A bíróság továbbá azt is helytelenítette, hogy a városi tanács 8 hónapig elfektette Jehova Tanúinak az iránti kérelmét, hogy bérelhessenek egy termet, s mindezt csak azért, hogy utána is visszautasítsa a kérést. A bíróság azt is figyelembe vette, hogy mivel Lorient már 1991 óta adott bérbe termet Jehova Tanúinak, a városi tanács pálfordulása „a csoportok és egyesületek szabadságának súlyos korlátozását” jelenti.

A várost arra is kötelezték, hogy Jehova Tanúinak jogi kiadásaira 800 eurót fizessen ki.

A második esetben, 2002. május 30-án Poitiers Közigazgatási Bírósága érvénytelenítette a 2001 októberében La Rochelle városa által hozott ítéletet, amely visszautasította egy közösségi terem megnyitását, ahol Jehova Tanúi a helyi találkozóikat tartották volna. A város döntése, ahogy Lorient esetében is, arra az 1996-os parlamenti jegyzőkönyvre hivatkozott, amely ezt a vallástis a kisebbségi vallási és filozófiai csoportok feketelistájára tette.

A Közigazgatási Bíróság állásfoglalása szerint „Ez a jegyzőkönyv, amely minden jogi értéket nélkülöz, nem szolgálhat jogalapként” a város döntéséhez.

A bíró bizonyítékok hiányában megtagadta a politikai per lefolytatását

2002. július 26-án egy párizsi bíróság megakadályozta, hogy egy 13 éve tartó, a Szcientológia Egyház ellen irányuló, politikailag motivált ügy a bíróság elé kerüljön, mert megállapította, hogy az ügy 1989-es kezdése óta nem találtak olyan bizonyítékot, amely indokolná az eset további folytatását.

Az ügy – amelyet egyetlen elégedetlenné vált korábbi tag panaszai alapján kezdeményeztek – tovább volt lezáratlan, mint azt az elévülési törvény indokolta volna, és mindez annak ellenére történt, hogy semmilyen bizonyítékot nem találtak.

A francia Szcientológia Egyház szóvivőnője úgy nyilatkozott, hogy a döntés „egy nagyon régóta esedékes győzelem”, és az Egyház alig várja, hogy még több erőforrását fordíthassa számos közösség és társadalom jobbító programjaira.

 

A Német Legfelsőbb Bíróság megtiltotta a kormánypropagandát a vallási és filozófiai mozgalmak ellen

A Német Szövetségi Alkotmánybíróság a demokratikus szabadság új precedensét szolgáltatta 2002. július 30-án, amikor megtiltotta a kormány tisztviselőinek, hogy diszkriminációs propagandát folytassanak a vallásos és filozófiai mozgalmak ellen.

Ez a döntés, amely különösen az országban működő két kisebbségi vallási és filozófiai mozgalom – az Osho (korábbi nevén Bhagwan) és a Transzcendentális Meditáció – ellen folytatott negatív kormánypropaganda kapcsán vált szükségessé, kedvezően zárta le azokat a jogi csatározásokat, amelyek már 1989-90 óta folytak.

Felülbírálva az alsóbbrendű bíróságok döntéseit, az Alkotmánybíróság úgy találta, hogy a kormány olyan kijelentései, miszerint ezek a csoportok „destruktív kultúrát” és „álvallást” képviselnek, valamint megpróbálják „manipulálni tagjaikat”, valójában minden alapot nélkülöznek, és túlmennek a kormány által megengedhető kritika határain, illetve beavatkoznak a vallási szabadságjogokba.

A Szövetségi Alkotmánybíróság új döntése az ilyen sértő kormánytevékenységekkel szemben fontos és határozott megszorításokkal él, és azt az alapelvet támogatja, miszerint tiszteletben kell tartani mások hitét – mely tételen minden demokratikus kormány alapszik.

A vallásszabadság tiszteletben tartására utasítva

A Hamburgi Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság 2002. július 12-ei határozatában kijelentette, hogy a Szcientológia Egyházat a Német Alkotmányban foglalt 4. paragrafus értelmében – amely a vallásszabadságról rendelkezik – meghatározott jogok és védelem illeti meg.

Ez a döntés az Egyháznak a Hamburgi Középfokú Járási Bíróság határozata ellen benyújtott fellebbezése eredményeképpen született. Ez a bíróság ugyanis előzőleg visszautasította, hogy speciális használati engedélyt adjon az Egyháznak egy sátor közterületen történő felállítására abból a célból, hogy nyilvános információs kiállításként szolgáljon a közönségnek a szervezet nemzetközi szintű önkéntes lelkészi programjáról.

A bíróság felismerte, hogy az Egyházat a 4. törvénycikk értelmében vallási szervezetként kell kezelni – ez a paragrafus garantálja a vallásszabadságot -, így a város nem hivatkozhat üzletszerűségre annak érdekében, hogy megtagadhassa a használati engedélyt. Ezért a bíróság úgy döntött, hogy a város köteles engedélyt adni minden olyan csoportnak, mint amilyen a Szcientológia is, mivel jogukban áll informálni másokat hitükről.

A bíróságok – miután a szélsőséges politikai megkülönböztetések ellenére felülvizsgálták a tényeket – Németország szerte ismételten megerősítették a Szcientológia vallási státusát és jogait.

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

Magazin cikkek

Egy jobb világ építése

„Szeretek másokon segíteni, és életem legnagyobb örömének tekintem, amikor azt látom, hogy egy ember megszabadítja önmagát az árnyaktól, amelyek elhomályosították napjait.” L. Ron Hubbard a

A szélsőségesség botrányai

Nyilvánosságra került az igazság arról a szélsőséges francia testületről, amelyet az intolerancia modelljeként használtak Magyarországon. Franciaország bejelentette vallási kisebbségekre vonatkozó emberjogi politikájának megváltoztatását. Alig 4

Üzenet az olvasónak

Az Ember és Szabadság különszámát tartja kezében a tisztelt olvasó. Ezzel a különszámmal elismerésünket és tiszteletünket kívánjuk kifejezni egy nemrégiben megalapított intézmény felé, amely nagy és maradandó

Mi a Szcientológia?

Magyarországon ez a leggyakoribb kérdés, amelyet a Szcientológiával kapcsolatban feltesznek. A világ néhány tekintélyes vallási szakértője megvizsgálta a kérdést, és meg is találta rá a