Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

A Szcientológia jótékonysági és vallási céljai hivatalos elismerést kapnak

Az osztrák, a holland, a taiwani és a német kormány elismeri a Szcientológia Egyház küldetését a vallás területén.

AUSZTRIA

érvényesíti az osztrák egyházak vallási státusát

A Szcientológia vallási küldetésének legújabb európai elismerése.

Ausztriában az első hivatalos Szcientológia egyházat 1971-ben alapították, a vallás azóta is töretlenül terjed.

Mivel az elmúlt évtizedek alatt az egyházat Ausztriában a közönség erőteljes támogatása övezte, a bécsi egyház folyamatosan növekedett. E növekedés közben az osztrák bíróságok és a kormány rendre kioltotta a szomszédos Németországból érkező intoleráns befolyásokat. Az elmúlt években az adóhivatal részéről a Szcientológia Egyház ellen irányuló önkényes adókivetések és az osztrák Szcientológia egyházakat háborgató lépések sorozata mára már szintén a múlté – hivatalosan is.

Az osztrák szcientológusok – bírósági úton szembeszállva a jogaikat és szabadságukat érintő támadásokkal – 1996-ban Bécsben megnyerték a Független Közigazgatási Szenátus által lefolytatott bírósági pert, ami fordulópontot jelentett, hiszen az eredménye az lett, hogy a Szcientológiát teljes körűen elismerték vallásként, továbbá az osztrák Szcientológia egyházakat és lelkészeiket felmentették azok alól a rendelkezések alól, amelyek a nem-vallási tevékenységet végzőkre vonatkoznak.

Ugyanebben az évben egy gyámügyi eljárás során az Osztrák Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a gyámság megtagadásának nem lehet oka, hogy a kijelölt gyám egy kisebbségi valláshoz tartozik. A Legfelsőbb Bíróság nézete szerint ez szemben áll az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. cikkelyével, amely a diszkrimináció ellen foglal állást (a 8-as cikkellyel egyetértésben). A Szcientológia vallást illetően a Legfelsőbb Bíróságnak ez volt az első olyan döntése, amely figyelembe vette az Emberi Jogok Európai Egyezményének fenti rendelkezéseit. Mindez nemcsak azonnali megoldást jelentett a gyámügyi eljárásokban, de egyben kinyilvánította a Szcientológia vitathatatlan vallási küldetését is.

A 2003. elején történt elismerés mellett megszületett az egyezmény az osztrák adóhivatallal is az osztrák egyházak adózását, illetve a megcélzott non-profit státust illetõen.

„Ezek a döntések a Szcientológia egyházak és lelkészeik elismerését jelentik; az egyházak és lelkészeik az elmúlt közel öt évtized alatt teljes mértékben teljesítették szolgálatukat saját közösségeik felé – nyilatkozta Angelika Thornauer, az Osztrák Szcientológia Egyház szóvivője. – De a legfontosabb, hogy mindez azt jelenti, hogy a lelkészeink annak a küldetésnek szentelhetik magukat, amely a társadalom jobbá tételét célozza meg, nevezetesen az egyházainkban nyújtott vallási szolgáltatások és a közösségeket elérõ számos jótékonysági programunk által.”

HOLLANDIA

kinyilvánítja a Szcientológia jótékonysági státusát

Hollandiában, miután behatóan tanulmányozták az egyház vallási küldetését, írásait és az országban folytatott tevékenységeit, szintén egyértelmûen kinyilvánították a Szcientológia vallási státusát.

Az Amszterdami Bíróság Harmadik Szenátusa a múlt év elején egyértelmű döntést hozott arról, hogy a Szcientológia vallás ugyanarra a bánásmódra jogosult, mint amilyenben a kormány más vallási intézményeket részesít.

A bíróság feladata volt megállapítani, hogy az Amszterdami Szcientológia Egyház a holland jövedelem- és esetjogi törvények értelmében megfelel-e a non-profit szervezetek kritériumainak. A bírósági döntés szerint a feljegyzések bizonyítják, hogy a Szcientológia egyház olyan szervezet, amely az egész társadalom javát szolgálja. A bírók azt is hangsúlyozták, hogy nincs jogi alapja annak, hogy régi és új vallások között azzal a céllal tegyenek különbséget, hogy megállapítsák ezek vallási státusra való jogosultságát.

TAIWAN

hivatalosan üdvözli a Szcientológia vallást

15 évvel azután, hogy Taipei városában megnyílt az első Szcientológia misszió, a Taiwani Belügyminisztérium a Szcientológiát az ország 25. hivatalosan elismert vallási intézményeként jegyezte be.

Ebben a határozottan buddhista nemzetben, Taiwan számos vallási felekezettel rendelkező közösségében a Szcientológia csatlakozik nemcsak a buddhizmushoz, de a taoizmushoz, a kereszténységhez  és 21 más valláshoz is.

A taiwani dekrétumot más nemzetközi elismerések is követik – Új-Zélandon, Svédországban és Dél-Afrikában. Az Egyesült Államokban a Szcientológia egyház már elismert vallás.

Heber C. Jentzsch, a Nemzetközi Szcientológia Egyház elnöke a következőket mondta: „Ahogy az egyház közeleg fennállásának 50. évfordulójához, világszerte láthatjuk az elismerések számának növekedését, és ez egyértelmű jele annak, hogy a világ keresi a társadalmi zűrzavarban felhasználható gyakorlati vallási megoldásokat.”

Mei-Tsu Lee, a taiwani egyház elnöke a következőket mondta: „Boldogok vagyunk. A Szcientológia vallás gyökerei a keleti világ nagy vallásaihoz, mint például a buddhizmushoz nyúlnak vissza. Olyan ez, mintha hazaérkeztünk volna. A Szcientológia azért terjedt el olyan gyorsan országunkban, mert a taiwaniak mélyen vallásos, ugyanakkor gyakorlatias emberek.”

Azt is hozzátette, hogy a taiwani egyház ki fogja terjeszteni a közösségben végzett munkáját, amellyel egyébként 1999-ben már elnyerte a „Jó Polgár, Jó Tettek” díjat Taiwan elnökétől, Chen Shui-biantól. A kormány ezt a díjat annak az 500 Szcientológia önkéntes lelkésznek adományozta,aki részt vett az 1999 szeptemberében Nan Taoban bekövetkezett földrengés áldozatainak a megsegítésében.

A Szcientológia egyház tagsága rohamosan nő egész Ázsia területén, és a felekezet Tokyoban székelő legnagyobb egyházában szintén. Azok a buddhista tanítók, akik már tanulmányozták a Szcientológia vallást, felmagasztalták az egyház alapítóját, L. Ron Hubbardot – nevezetesen a Buddha szellemével áthatott vallási bölcsességhez való hozzájárulásáért.

A Szcientológia 1988-ban jutott el Taiwanra, és ekkor alapították meg az első missziót is Taipeiben. Ezt követte a Taichungi Szcientológia Misszió, amelyet a Taichung Megyei Önkormányzat vallási szervezetként jegyzett be. A következő évtizedben a Szcientológia rohamosan terjeszkedett Taiwanon, jelenleg kilenc Szcientológia misszió található az ország területén. A vallás gyors növekedése miatt 1999 márciusában az egyház adminisztratív székhelyet nyitott Taipeiben, innen koordinálandó a kialakulóban lévõ missziós hálózat tevékenységeit.

Nemzetközi szinten a Szcientológia vallás az 1954-ben alapított első egyháza óta a világ 154 országában 3000 egyházat, missziót és csoportot tart számon.

Share :

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

Magazin cikkek

Lehet tenni valamit ezzel kapcsolatban

AZ ÖNKÉNTES LELKÉSZEK KIBŐVÍTETT SZOLGÁLTATÁSOKKAL TÉRTEK VISSZA MAGYARORSZÁGRA   Az önkéntes lelkészek – L. Ron Hubbard, a Szcientológia alapítója szavaival a „lelkiismeretességet, kedvességet, szeretet és

A metadon tragédia

Három év elteltével az állapota egyre rosszabbá vált. Az édesapja megpróbált segíteni neki, de hatékony eszközök hiányában végül nem tudott máshoz folyamodni, mint hogy kitette