Egy enciklopédia jellegű referenciamű, a Mi a Szcientológia? válaszolja ezt meg, és még több száz más kérdést is a Szcientológia vallással kapcsolatban.

A “Szcientológia: Egy mai vallás elmélete és gyakorlata”” címû referencia mû más nézõpontból, de ugyanúgy megválaszolja a kérdéseket. Nemzetközileg is elismert olyan valláskutató tudósok véleményét tartalmazza, akik a Szcientológiát mélyebben is tanulmányozták.

A fent említett második könyvből álljon itt két részlet a Szcientológia vallás két nagy fontosságú gyakorlatáról.  Az egyik az úgynevezett auditálás -– szellemi tanácsadás – –,amely a latin “audiere”” szóból származik, és azt jelenti: “meghallgatni””. A másik az auditálás eljárásaira való képzés, amely nemcsak a másoknak való tanácsadásra vonatkozik, hanem magára az életre is.

Régis Dericquebourg III. Lille-i Vallási Egyetem Szociológia Tanszékének professzora. Dericquebourg professzor 1972 óta a kisebbségi vallások tanulmányozásának szenteli életét. Ezt aprojektet úgy kezdte, hogy megfigyelõként 3 évet töltött el a Jehova tanúinál.

Az elsõdleges Szcientológia vallás gyakorlat auditálás néven ismert. A szcientológusok számára az auditálás egy szisztematikus spirituális ösvény. Mi is ez valójában?

Az auditálás lehetővé teszi, hogy az egyén a jelen életben és az elmúlt életek során – – az ún. időnyomon – –átélt összes eseménynek újra a birtokába kerüljön. A legfontosabb fellelhető események a traumatikus események, melyek egy bizonyos mennyiségű energiát vonnak el, ami a cselekvés és az értelmes gondolkodás leblokkolásával csökkenti a befogadóképességet. Ezen események felidézése és azok ismételt átélése felszabadítja az incidenshez kapcsolódó energiát, amely ily módon hozzáférhetővé válik. Ez kellemes közérzetet okoz. Ezenfelül a múltbeli incidensek tekinthetők a fizikai vagy pszichikai betegségek forrásainak. Ezek felismerése és az a munka, melyet az auditált személy ennek során végez,feltehetően törli őket. […]

Az auditálás révén a thetán (a lélek, maga a szellemi lény -– a szerk.) megbizonyosodik a saját halhatatlanságáról, és képes spirituálisan növekedni.  Az auditálás révén az ember jobban megérti a saját lelkiségét és a Legfelsõbb Lénnyel való kapcsolatát. Ezenfelül az auditálás jobb megértést és képességet biztosít az ember számára mind a 8 mozgatóerőt illetően. […]

A Szcientológia vallási oktatás módszere igazodik a legtöbb oktatási rendszerben használatos módszerekhez: ezek leckék, előadások, gyakorlatok. A Szcientológia doktrínájának építménye azokat az ismereteket gyűjti össze, melyeket a hívők is megszereztek: a tagok úgy gondolják, hogy átgondolt, racionális (mint egyfajta tudományos bizonyíték, koncepciókkal, hipotézisekkel és axiómákkal) és tudományos (egy vaskos kötetekből álló gyűjtemény dokumentálja L. Ron Hubbard felfedezéseit a különféle tapasztalataival, hibáival, problémáival és eredményeivel együtt). A rendszer azt is lehetővé teszi, hogy minden személy olyan technikákat sajátítson el, melyeket egy előrelátható eredményekkel kecsegtető, világos rendszernek megfelelően azonnal képesek átültetni a gyakorlatba. Ez az oktatási típus formáját tekintve hasonló ahhoz az oktatáshoz, melyben a szcientológusok a korábbi iskolai vagy egyetemi rendszereken belül részesültek.

Fumio Szavada, a Jui-itszu Sinto titkok nyolcadik őrzője.

A Szcientológia központi gyakorlatát auditálásnak nevezzük, a latin audire szóból, amely meghallgatást jelent. Az auditor (“valaki, aki meghallgat””) által feltett kérdésekre válaszoló személy a maga számára a szellem és a lélek magasabb rendű állapotát, valamint a testi pszichoszomatikus bajok gyógyulását teremti meg. Ez nagyon gyakori néhány újabb, a Jui-itszu Sinto ágból származó sintó vallásnál is, melyek eredete Japánban az 1400-as évekre nyúlik vissza.

A Szcientológia gondolata Hubbard úr korai kutatásával vette kezdetét az 1930-as években, amely megegyezik azzal az időponttal, amikor az újabb sintó vallások az alkalmazható vallási gyakorlat eszközeit keresték a lélek gyógyításához. Az auditálás 1950-ben az USA-ban kezdődött, amikor kiadták a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya címû könyvet. Ebben a könyvben Hubbard úr körvonalazza, hogy az ember hogyan érheti el a Clearnek nevezett állapotot– – vagyis azt, hogy megszabaduljon az úgynevezett reaktív elmétõl.  Ez a buddhizmusban a “Szatori””, sõt inkább a “Naikan” ”állapotához hasonlítható. Némely sintó vallásban a személy egy tanító irányításával meditál a gyerekkori élményein vagy a múltbeli életein, hogy ezzel megismerje mostani állapotát. Az auditálás, amely szintén az embernek a múltjáról való elmélkedéseként írható le -– legyen szó a gyerekkorról vagy az elmúlt életekről – –, ugyancsak ugyanezt a véleményt és megértést alakíthatja ki az ember jelenlegi életkörülményeiről.

Az auditálás lebonyolításának módját az a személy sajátítja el, aki az Akadémiáknak nevezett Szcientológia tanulótermekben tanul. Ott egy felügyelő irányításával a diák elolvassa és begyakorolja az auditálás technikáit.

Az auditálás az a gyakorlat, amelynek révén ez a képzett auditor olyan személlyel, aki még nem Clear, megválaszoltat a múltjára vonatkozó kérdéseket. Az ezen auditálásban részesülő személyt “preclear””-nek nevezzük, mivel ő még nem Clear. Amint a preclear válaszol az auditor által a részére feltett kérdésekre, stressztõl való mentesülést, jobbulást és lelki nyugalmat, valamint általános szellemi jólétet tapasztal. Az a képzési idő, amíg az ember szakavatott auditorrá válik, váltakozó, néhány hónaptól évekig is eltarthat az előmenetel és a pontosság azon szintjétől függően, amelyet az auditor elérni igyekszik.